СОЦІОСИСТЕМНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Viktor V. Zinchenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

художня професійно-технічна освіта, художній профіль, фахівець, гуманізація, професійна культура

Анотація

Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти в руслі системного підходу. Така інтеграція знань і підходів повинна здійснюватися, перш за все, філософією (орієнтованою на контекст суспільного розвитку філософією освіти – соціальною філософією освіти) на рівні онтологічних і методологічних уявлень і понять.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Балабанова Н. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України. – К.: Арістей, 2005. – 104 с.

Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 2004. – 288 с.

Грамши А. Искусство и политика: В 2-х т. Т. l. / Пер. с итал. – М.: Искусство, 1991. – 432 с.

Деланти Д. Новые модели университетов // http://socio.tamp.ru/1.htm

Квак М. Національна держава, глобалізація та університет як модерний заклад // Ідея Університету: Антологія / Упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик. – Львів: Літопис, 2002. – С. 267–291.

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Пер. с англ. Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002. – 352 с.

Колин Г. Глобальные проблемы информатизации общества: информационное неравенство // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 6. – С. 27–30.

Кремень В. Філософія освіти XXI ст. // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 8.

Макбурни Г. Глобализация как политическая парадигма высшего образования сегодня // Высшее образование сегодня. – 2001. – № 1. – С. 46–55.

Михальченко Н., Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – К.: Укр. центр духовной культуры, 1996. – 512 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1 /Перекл. з англ. О. Коваленка. – К.: Основи, 1994. – 444 с.

Скотт П. Глобализация и университет // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3–8.

Сорос Дж. Кризис глобального капитализма. – К.: Основы, 1999. – 259 с.

Тюрменко І., Горбула О. Культорологія: теорія та історія культури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку / Пер. з англ. В. Дмитрика. – Львів: Кальварія, 2005. – 380 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: OОO «Издатель-ство ACT», 2003. – 603 с.

Sintschenko V.V. Ethik Weltbild, Moderne Wirtschaft und die Aufgabe der Politik // Nauka i Studia. – NR 19 (87) 2013. – 110 s. – S.76-84.

Downloads


Переглядів анотації: 254

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
V. V. Zinchenko, «СОЦІОСИСТЕМНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ», OD, вип. 3(11), с. 127–139, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ