ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Olena S. Voliyrska Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Ключові слова:

старшокласник, учитель, моральна свідомість, моральна самосвідомість, методи виховання, особистісно орієнтовані моральні ситуації

Анотація

В статті  розкрито зміст, визначено етапи та рівні технології формування   професійної компетентності працівників центрів зайнятості. Встановлено специфіку ключової, загально-фахової, спеціально-фахової компетентностей працівників центрів зайнятості. Досліджено самооцінку професійної компетеності у керівників і спеціалістів базового центру зайнятості. Обґрунтовано компетентнісний підхід як реакцією системи підготовки кадрів на зміну соціально-економічних умов та процесів що викликані розвитком ринкової економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena S. Voliyrska, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії з професійного навчання безробітних

Посилання

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. – 254 с.

Єдина технологія надання соцільних послуг центрами зайнятості України: навч. посіб / Ю. Маршавін, Л. Фокас, Л. Ляміна та ін., – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 528 с.

Закон України «Про державну службу зайнятості» //Урядовий кур’єр від 04.01.1994.

Казановський А. В. Розробка профілю компетенцій керівних кадрів базового центру зайнятості: грані проблеми / А. В. Казановський// Ринок праці та зайнятість населення, 2012. – №2. – С.19-23.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [Бібліотека з освітньої політики] / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Недашківська Т. Професійність державних службовців: компетентнісний підхід [Електронний ресурс] / Т. Недашківська. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnadu/2008_1/05 %20Derz.pdf.

Професійна компетентність керівника базового центру зайнятості : [монографія]/ М. В. Судаков, А. В. Казановський, Л. М. Фокас та ін.; [за ред. М. В. Судакова]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013 – 167 с.

Downloads


Переглядів анотації: 240

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
O. S. Voliyrska, «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД», OD, вип. 1 (9), с. 24–35, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ