РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ КРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.26

Ключові слова:

компетентність, підприємницька компетентність, підприємницька освіта, підприємницька ініціатива, інтелігентне підприємництво

Анотація

Стаття присвячена аналізу європейського досвіду з формування підприємницької компетентності, яка передбачає міцний з’язок із економічною та фінансовою грамотністю людини. В статті підкреслюється, що підприємницька компетентність містить у собі яскраво виражені соціальний, педагогічний та змістовний аспекти та володіє конкретними характеристиками. Автором здійснено аналіз поняття підприємництва, підприємницької ініціативи, схарактеризовані основні особливості, складові та риси підприємницької освіти. Спираючись на європейський досвід, автор зауважує, що проблема розвитку підприємницької освіти може бути цілком доречною в системі вищої освіти, та в університетах зокрема, враховуючи їх науково-технічний та інноваційний потенціал. Автором здійснено аналіз основних моделей підприємницької освіти, що використовуються в світовій та європейський практиці. Особлива увага в статті приділена стану розвитку підприємницької компетентності в Україні та необхідності популяризації ідей екологічного та соціально спрямованого підприємництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Мельниченко, Київського університету імені Бориса Грінченка

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту

Посилання

Bellotti F, Berta R. Designing a Course for Stimulating Entrepreneurship in Higher Education through Serious Games. Procedia Computer Science: University of Genoa, № 15, 2012, p.174 – 186 . DOI: 10.1016/j.procs.2012.10.069

Blenker P, Dreisler P. A framework for developing entrepreneurship education in a university context. Aarhus, Aarhus School of Business, University of Aarhus, 2008. Haslegaardsvej 10, DK-8210 Aarhus V, Denmark

DOI: 10.1504/science.2008.015953

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX :32018H0604(01)&rid=7

Consortium for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Competency Model. 2012. p. 24 –37. Retrieved from http://www.careeronestop.org/competencymodel/pyramid.aspx?entre=Y.

Dickinson J.R., Faria A. J. Simulation Gaming for Sales Management Training and a Demonstration. In Saunders, Danny (ed.) The Simulation and Gaming Workbook Volume 3: Games and Simulations for Business. London: Kogan Page, 1995. 123 p.

Final Report of the expert group: Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies. 2002 Available online at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/entr_highed_en.pdf.

Глушко, О. (2021). Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід. Науково-педагогічні студії, (5), 8–21. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-8-21

King M., Newman R. Evaluating business simulation software: approach, tools and pedagogy. On the Horizon, 2009. 4–17.

Kourilsky M.L., Esfandiari M. Entrepreneurship Education and Lower Socioeconomic Black Youth: An Empirical Investigation. The Urban Review, 29 (3), 1997, p. 205–215.

Lokshyna O. The European Dimension of the Competence-based School Education in Ukraine. Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy. Bucharest (Romania). 2018. № 1. P. 47–64. doi: https:// doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47. URL: http://revped.ise.ro/wp-content/uploads/2018/07/2018.-1.47-64.-Lokshyna.pdf

Malach J. Rozvoj a hodnoceni smyslu pro iniciativu a podnikavost zaku zakladnich skol. Ostrava: Ostravske univerzity v Ostrave, X – MEDIA, 2015. 350 s.

A new partnership for the modernization of universities: the EU Forum for University Business Dialogue. COM, 2009. 425 p.

Романовський О. О. Шляхи впровадження інновацій, підприємництва та підприємницької освіти в системі національної освіти України: Монографія. Вінниця: Нова книга, 2010. 416 с.

Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу: Монографія. С. 80 URL: https://books.google.com.ua/

Smith, W. L., Schallenkamp, K. A., Eichholz, D. E. Entrepreneurial Skills Assessment: An Exploratory Study. Inderscience Enterprises Ltd., 4(2), 2007, 179–201.

Downloads


Переглядів анотації: 46

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
О. Мельниченко, « РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ КРАЇНИ», OD, вип. 37, вип. 2, с. 89–100, Лип 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою