ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Ломачинська Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 04212, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2537-6322
  • Богдан Ломачинський Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Голосіївський проспект, 3, 03039, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2601-6217

Ключові слова:

інформаційна компетентність, інформаційна культура, релігієзнавча освіта, релігійна освіта, релігійна толерантність, релігійний плюралізм, системний підхід

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей формування інформаційної культури педагога в системі релігієзнавчої освіти з позицій системного підходу, відповідно до якого суспільство постає як інтегральна саморегульована система взаємодії соціальних інститутів – економічних, політичних, соціальних, духовних, що забезпечують її саморозвиток на основі набутого соціального і культурного досвіду. Інформаційна культура постає як динамічний феномен, що відображає відповідний рівень інтелектуального, освітнього, духовного розвитку соціуму, а також зумовлює неупереджене вивчення релігії як життєвої необхідності побудови демократичного суспільства. Проблема вивчення релігії значною мірою зумовлена дискусією щодо її змісту, на яку впливають історичні, конфесійні, політичні, правові чинники та існуючі освітні практики. Визначені переваги неконфесійного вивчення релігії у історико-релігійному, етичному та філософському вимірах, адже відсутність адекватних знань про специфіку релігійних процесів у секуляризованому суспільстві може мати негативні наслідки не лише для формування демократичних суспільних цінностей, але і для збереження історичної пам’яті нації. У висновках підкреслюється, що інформаційна культура у релігієзнавчому освітньому дискурсі реалізується в системі заходів щодо підвищення інформаційної самосвідомості, формування інформаційного світогляду на засадах толерантності, пропаганди національних інформаційних ресурсів національної релігійно-культурної спадщини, реалізації механізмів ефективної наукової комунікації з метою неупередженого об’єктивного роз’яснення причинно-наслідкових зв’язків у релігійно-політичних процесах сучасності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Ломачинська, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 04212, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Богдан Ломачинський, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Голосіївський проспект, 3, 03039, м. Київ, Україна

аспірант

Посилання

Література

• Академічне релігієзнавство / За наук. ред. А.Колодного. Київ: Світ Знань, 2000. 720 с.

• Йенсен Т. Религиозное образование в государственных школах: важнейшие тенденции (преимущественно на примере Скандинавии). Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 4. С. 46–71 DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-4-46-71

• Кришмарел В.Ю. Релігієзнавча компетентність у загальноосвітніх навчальних закладах: актуальність, генетика, складники. Український педагогічний журнал . 2016. № 3. С. 66–73

• Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Роль інформаційної культури у регулюванні соціальних інформаційних систем. Вісник Львівського університету. Сер.

• Філос.-політолог. студії. 2020. Вип. 29. С. 90–97 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.12

• Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Функціональна спрямованість інформаційної культури. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. 2020. Вип.30. С. 77–93 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.30.10

• Ломачинська І.М., Бондар Т.І. Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2019. № 1.С. 81–85

• Ломачинська І.М. Релігійна освіта та професійна діяльність в Україні: законодавче і нормативне врегулювання. Київські філософські студії – 2020. Київ, 2020. С. 405–409

• Ломачинський Б.Г. Роль інформаційної культури у особистості в системі релігійної комунікації. Київські філософські студії – 2018. Київ, 2018. С. 121–124

• Шахнович М. Религия в школе: современный европейский ландшафт. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 4. С. 30–45. DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-4-30-45

• Bash l. Religion, schooling and the state: negotiating and constructing the secular space.

• Revista Española de Educación Comparada. 2019. № 33. Р. 12–27 DOI: http://doi.org/10.5944/reec.33.2019.22327

• Callizo I. G. What is the place of religious schools in pluralistic democratic societies? A liberal approach to the problematic of religious schools in Western societies. The Spanish case. Revista Española de Educación Comparada. 2018. № 32. Р. 68–87

• Education and Church in Central and Eastern Europe at First Glance / Edited by Gabriella Pusztai. Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen . 2008. 228 р.

• Franken L., Loobuyck P. The Future of Religious Education on the Flemish School Curriculum: A Plea for Integrative Religious Education for All. – Religious Education: The official journal of the Religious Education Association, 2013, 108:5, Р. 482–498 DOI: http://doi.org/ 10.1080/00344087.2013.835641

• Gavrilova N. Fylypovych L. Religious education in Ukraine. Routledge International Handbook of Religious Education. Routledge, 2017. 424 р.

• Hand М. Religious education and religious choice. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education. 2015. Vol.36 P. 31–39 DOI: http://doi.org/ 10.1080/13617672.2015.1013817

• Jackson R. European Institutions and the Contribution of Studies of Religious Diversity to Education for De-mocratic Citizenship. Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries. Münster, Waxmann, Febr. 2007. 306 р.

• Roverselli C. Pluralismo religioso e scuola pubblica in Italia: spazi per l’inclusione e questioni aperte. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies. 2019. № 20. DOI: https://doi.org/10.7358/ecps-2019-020-rove

• Scharer M. Learning religion” in the presence of the Other: provocation and gift in public education. The future of religious education in Europe. European University Institute, 2015. 45 р.

• Stoeckl K. Knowledge about religion and religious knowledge in secular societies: introductory remarks to the future of religious education in Europe. The future of religious education in Europe. European University Institute, 2015. 45 р.

• Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools. https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/29154.pdf (дата звернення: 28.11.2020)

References

• Golovan, M. (2013). Zmist ta struktura profesijnoyi kompetentnosti dekana fakultetu vishogo navchalnogo zakladu III–IV rivnya akreditaciyi [The content and structure of professional competence dean of university III–IV accreditation levels]. Gumanitarnij visnik DVNZ «Pereyaslav-Hmelnickogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Grigoriya Skovorodi». Annex 1, Issue 31, Vol. III (45) : Tematichnij vipusk «Visha osvita Ukrayini u konteksti integraciyi do yevropejskogo osvitnogo prostoru», 66–74. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/51998/7/Holovan_Zmist_struktura_profesiinoi_kompetentn osti.pdf

• Huk, B. (2018). Osoblivosti pravovogo statusu zaviduvacha kafedri zakladu vishoyi osviti: teoretichni aspekti i praktichni problemi [Specific Features of the Legal Status of a Chair of a Department of Higher Education: Theoretical Aspects and Practical Problems]. Chasopis Kiyivskogo universitetu prava, 3, 160–165. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_3_38

• Zhylenko, N. (2018). Ocinka efektivnosti upravlinskoyi diyalnosti kerivnika zakladu vishoyi osviti [Efficiency assessment of management activity of higher educational institution manager]. Visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya: Pedagogika, 1 (7), 11–14. http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/43/41

• Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

• Kriteriyi ta vimogi konkursnogo vidboru pretendentiv na zamishennya vakantnih posad naukovo-pedagogichnih pracivnikiv : dodatok do Polozhennya pro provedennya konkursnogo vidboru pri zamishenni vakantnih posad naukovo-pedagogichnih i naukovih pracivnikiv Kremenchuckogo nacionalnogo universitetu imeni Mihajla Ostrogradskogo (zatverdzheno nakazom rektora KrNUNo vid 27.06.2018 № 175-1) [Criteria and requirements for competitive selection of candidates for vacant positions of scientific and pedagogical workers: an appendix to the Regulations on competitive selection for filling vacant positions of scientific and pedagogical and scientific workers of Kremenchug National University named after Mykhailo Ostrogradsky (approved by the order of the rector of KrNU № 175-1)]. http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf

• Lunyachek, V. (2013). Priznachennya kadriv u sferi osviti: neobhidnist zmini proceduri [Appointment of personnel in the field of education: the need to change the procedure]. Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya, 1, 467–474.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_63

• Polozhennya pro kafedru Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut», uvedeno v diyu nakazom NTUU «KPI» vid 31.03.2009 № 1-46 [Regulations on the Department of the National Technical University of Ukraine « Kyiv Polytechnic Institute», put into effect by the order of NTUU «KPI» from 31.03.2009 № 1-46 ]. https://document.kpi.ua/2009_1-46a

• Polozhennya pro konkursnij vidbir, priznachennya na posadi ta prodovzhennya trudovih pravovidnosin iz naukovimi, naukovo-pedagogichnimi i pedagogichnimi pracivnikami Nacionalnogo yuridichnogo universitetu imeni Yaroslava Mudrogo, zatverdzheno vchenoyu radoyu NYuU im. Ya. Mudrogo (protokol № 6 vid 26.02.2018), vvedeno v diyu nakazom rektora vid 02.03.2018 № 66 [Regulations on competitive selection, appointment and extension of employment with scientific, scientific-pedagogical and pedagogical staff of the Yaroslav Mudryi National Law University, approved by the Academic Council of NSU. J. Mudry (Protocol № 6 dated 26.02.2018), put into effect by the order of the Rector from 02.03.2018 № 66]. https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/ Положення-05.11.2018-р.pdf

• Poryadok provedennya konkursnogo vidboru pri zamishenni vakantnih posad naukovo-pedagogichnih pracivnikiv Dniprovskogo nacionalnogo universitetu imeni Olesya Gonchara, zatverdzhenij vchenoyu radoyu DNU imeni Olesya Gonchara 24.10.2019 [The procedure for conducting a competitive selection to fill vacancies in research and teaching staff of Oles Honchar Dnipro National University, approved by the Academic Council of Oles Honchar DNU on October 24, 2019]. http://www.dnu.dp.ua/view/polozennya_dnu

• Statut Dniprovskogo nacionalnogo universitetu imeni Olesya Gonchara (nova redakciya), pogodzheno konferenciyeyu trudovogo kolektivu universitetu 16.03.2017, protokol № 1 [Charter of Oles Honchar Dnipro National University (new edition), approved by the conference of the university staff March 16, 2017, protocol 1]. http://www.dnu.dp.ua/ view/statut_universitetu

• Statut Nacionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskij politehnichnij institut imeni Igorya Sikorskogo» (Nova redakciya), zatverdzhenij nakazom MON Ukrayini vid 02.11.2016 № 1308 [Charter of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» (New edition), approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 02.11.2016 № 1308]. https://kpi.ua/statute#_Toc468289894

• Statut Nacionalnogo yuridichnogo universitetu imeni Yaroslava Mudrogo, zatverdzhenij nakazom MON Ukrayini vid 25.06.2018 № 688 [Charter of the Yaroslav Mudryi National Law University, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 25, 2018 № 688]. https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/statut_nlu_20180625.pdf

• Timchasovij poryadok priznachennya na posadu kerivnika fakultetu (navchalno-naukovogo institutu) KPI im. Igorya Sikorskogo : dodatok do nakazu NTUU «KPI imeni Igorya Sikorskogo» vid 28.10.2019 № 7/273 [Temporary procedure for appointment to the position of head of the faculty (educational and scientific institute) of Igor Sikorsky KPI: supplement to the order of NTUU «Igor Sikorsky KPI» dated 28.10.2019 № 7/273]. https://document.kpi.ua/files/2019_7-273.pdf

• Tipova posadova instrukciya zdijsnennya pracivnikom universitetu diyalnosti na posadi zastupnika dekana z navchalno-organizacijnoyi roboti, zatverdzhena rektorom Sumskogo derzhavnogo universitetu 10.02.2015 [Typical job description for a university employee working as a deputy dean for educational and organizational work, approved by the rector of Sumy State University on February 10, 2015]. https://normative.sumdu.edu.ua/posadovi-instruktsii.html/?task=getfile&tmpl=component&id=ba751f99-d9b1-e411-a78d-001a4be6d04a&kind=100

• Competence Instrument for the Dutch Universities. Vereniging van Universiteiten. https://www.vsnu.nl/files/VSNU%202017/Vernieuwd%20Competence%20Instru ment%20Dutch%20Universities%202016-%20EN.pdf

• Competenties voor Afdelingshoofd. Technische Universiteit Eindhoven. http://www.functieplattegrond.nl/Competenties.aspx? Functieprofiel=FP000044

• Decaan ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Universiteit van Amsterdam. https://www.uva.nl/content/vacatures/ 2020/10/20-592-decaan-acta.html

• Facultair Reglement. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Radboud Universiteit (2019). https://www.ru.nl/rechten/over-de-faculteit/facultair-reglement/

• Functie-ordeningsysteem (UFO). Vereniging van Universiteiten. https://www.vsnu.nl/functie_ordeningsystem_ufo.html

• Management and Administration Regulation of Leiden University. University Leiden. https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/re glementen/bestuur-en-organisatie/management-and-administration-regulation-of-leiden-university.pdf

• Profile Rector Magnificus. Tilburg University. https://www.tilburguniversity.edu/about/working/profile-rector-magnificus

• Sąsiadek, M, Jakubowski, J. (2016). Effective selection of multidisciplinary working teams in manufacturing companies. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA, (pp. 607–611). https://ibima.org/accepted-paper/effective-selection-of-multidisciplinary-working-teams-in-manufacturing-companies/

• School Regulations. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tilburg University. https://www.tilburguniversity.edu/sites/ default/files/download/Faculteitsreglement%20TSB%20September%202019%20E N%20def_0.pdf

• Suksup, Ch., Pimdee, P., Sirijarupat, P. (2020). Educational human resource management strategy SWOT analisis for Thailand’s OBEC. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13 (1), 105–120. https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/180-vol-13-iss-1

• Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek : Wet van 08.10.1992. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01

References

• Akademichne relihiieznavstvo [Academic religious studies] (2000) Kyiv: Svit Znan, 720 (ukr).

• Jensen T. (2017) Religioznoe obrazovanie v gosudarstvennyh shkolah: vazhnejshie tendencii (preimushestvenno na primere Skandinavii) [Religious Education in Public Schools: Major Trends (primarily in Scandinavia).]. Gosudarstvo, religiya, cerkov v Rossii i za rubezhom, № 4, 46–71 DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-4-46-71 (rus).

• Kryshmarel V.I.(2016) Relihiieznavcha kompetentnist u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: aktualnist, henetyka, skladnyky .[ Religious competence in secondary schools: relevance, genetics, components] - Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 66–73 (ukr).

• Lomachynska I.M., Lomachynskyi B.H. (2020) Rol informatsiinoi kultury u rehuliuvanni sotsialnykh informatsiinykh system [The role of information culture in the regulation of social information systems]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filos.-politoloh. Studii, Vyp. 29, 90–97 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.12 (ukr).

• Lomachynska I.M., Lomachynskyi B.H. (2020) Funktsionalna spriamovanist informatsiinoi kultury [Functional orientation of information culture] Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filos.-politoloh. Studii, Vyp.30, 77–93 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.30.10 (ukr).

• Lomachynska I.M., Bondar T.I. (2019) Svitohliadna sutnist fenomenu informatsiinoi kultury v konteksti hlobalizatsiinykh vyklykiv suchasnosti [Worldview essence of the phenomenon of information culture in the context of globalization challenges of today].National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 1, 81–85 (ukr).

• Lomachynska I.M. (2020) Relihiina osvita ta profesiina diialnist v Ukraini: zakonodavche i normatyvne vrehuliuvannia [Religious education and professional activity in Ukraine: legislative and normative regulation]. Kyivski filosofski studii, 405–409 (ukr).

• Lomachynskyi B.H (2018). Rol informatsiinoi kultury u osobystosti v systemi relihiinoi komunikatsii [The role of information culture in the specialty in the system of religious communes]. Kyivski filosofski studii, 121–124 (ukr).

• Shahnovich M. (2017) Religiya v shkole: sovremennyj evropejskij landshaft [Religion at school: the modern European landscape] Gosudarstvo, religiya, cerkov v Rossii i za rubezhom, № 4, 30–45. DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2017-35-4-30-45 (rus).

• Bash l. (2019) Religion, schooling and the state: negotiating and constructing the secular space. Revista Española de Educación Comparada. 33, 12–27 DOI: http://doi.org/10.5944/reec.33.2019.22327 (eng).

• Callizo I. G. (2018) What is the place of religious schools in pluralistic democratic societies? A liberal approach to the problematic of religious schools in Western societies. The Spanish case. Revista Española de Educación Comparada. 2018, 32, 68–87 (eng).

• Education and Church in Central and Eastern Europe at First Glance (2008) Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 228 (eng).

• Franken L., Loobuyck P. (2013) The Future of Religious Education on the Flemish School Curriculum: A Plea for Integrative Religious Education for All. - Religious Education: The official journal of the Religious Education Association, 482–498 DOI: 10.1080/00344087.2013.835641(eng).

• Gavrilova N. Fylypovych L. (2017) Religious education in Ukraine. Routledge International Handbook of Religious Education. Routledge, 424. (eng).

• Hand М. (2015) Religious education and religious choice, Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 31–39 DOI: 10.1080/13617672.2015.1013817(eng).

• Jackson R. (2007) European Institutions and the Contribution of Studies of Religious Diversity to Education for De-mocratic Citizenship. Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries. Münster, Waxmann, Febr., 306 (eng).

• Roverselli C. (2019) Pluralismo religioso e scuola pubblica in Italia: spazi per l’inclusione e questioni aperte. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies, 20. DOI: https://doi.org/10.7358/ecps-2019-020-rove (italy).

• Scharer M. (2015) Learning religion” in the presence of the Other: provocation and gift in public education. The future of religious education in Europe. European University Institute, 45 (eng).

• Stoeckl K. (2015) Knowledge about religion and religious knowledge in secular societies: introductory remarks to the future of religious education in Europe. The future of religious education in Europe. European University Institute, 45 (eng).

• Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
І. Ломачинська і Б. Ломачинський, «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 1–14, Лис 2020.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають