СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ФРН

Автор(и)

  • Inna V. Kovalynska Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.8898

Анотація

Стаття присвячена опису соціо-економічних умов, що стали передумовою створення системи мультикультурної освіти у Федеративній Республіці Німеччина. Авторка розглядає країни Західної Європи з точки зору впровадження принципів мультикультуралізму і класифікує їх на декілька груп, зокрема країни трудової міграції, до яких вона відносить і ФРН. У статті подано історичну ретроспективу розвитку міграційних процесів у країні. Автор обґрунтовує надану класифікацію статистичними показниками щодо мовного, національного, релігійного, демографічного різноманіття в країні та даними щодо міграційних процесів та кількості мігрантів у Федеративній Республіці Німеччина протягом останнього десятиліття. У висновках автор узагальнює тенденції соціо-культурного розвитку країни та вказує, що у країні проводиться курс на інтеграцію націй, що відповідає стратегії створення європейської ідентичності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Inna V. Kovalynska, Київський університет імені Бориса Грінченка

Гуманітрний інстиут,  кафедра перекладу, доцент

Посилання

http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/workers-and-members-of-their-families.html

Ковалинская И.В. История мультикультурализма в образовании: обзор опыта Великобритании / И.В. Ковалинская // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов IX Междунар. науч. практ. конф., Минск, 25 ноября 2015 г./ Редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – В 6 частях. – Часть 6.– Мн.: БГУ, 2015. – С. 27-32.

Волик Л. В. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до полікультурного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 13.00.04 "теорія і методика професійної освіти" / Волик Лариса Віталіївна – Київ, 2005.

Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону : дис. докт. : 13.00.04 / Якса Наталія Володимирівна – Київ, 2009. – 456 с.

Banks, J.A. (1999). An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Arslan, H., and Raţă, G. (2013) Multicultural Education: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing.

Davidman, L., & Davidman, P.T. (1997). Teaching with a multicultural perspective: A practical guide (2nd ed.). New York: Longman Publishers

Paul C. Gorski The Challenge of Defining "Multicultural Education" Retrieved April, 12, 2016 from http://www.edchange.org/multicultural/initial.html

McIntosh, P. (2000). Interactive phases of personal and curricular re-vision with regard to race. In G. Shin and P. Gorski (Eds.), Multicultural resource series: Professional development for educators. Washington, D.C.: National Education Association

http://www.ies.tsu.edu.ge/data/file_db/bagdoshvili/Turkish%20migrants%20in%20Germany%202010.pdf

http://self.gutenberg.org/articles/Demographics_of_Germany

http://www.spiegel.de/international/germany/turkish-immigration-to-germany-a-sorry-history-of-self-deception-and-wasted-opportunities-a-716067-2.html

http://www.spiegel.de/international/germany/the-man-who-divided-germany-why-sarrazin-s-integration-demagoguery-has-many-followers-a-715876.html

http://www.spiegel.de/international/germany/bild-715876-127849.html

http://www.spiegel.de/international/topic/muslims_in_europe/

http://www.spiegel.de/international/germany/anti-muslim-pegida-movement-rattles-germany-a-1009245.html

http://www.bamf.de/EN/Migration/Spaetaussiedler/spaetaussiedler-node.html;jsessionid=C56886523161B4F9A5D546742B69E64A.1_cid286

Salahi R. Sonyel –Turkish Migrants in Europe, 2000, pp. 146-153

Almost Half of Turkish Migrants Want to Leave, SPIEGEL ONLINE, Retrieved May 23, 2010 from http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,662520,00.html

Study Shows Turkish Immigrants Least Integrated in Germany, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3975683,00.html

Poll: Most Turks in Germany Feel Unwelcome, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3189718,00.html

Turks in Germany Call for More Government Support, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3159799,00.html

Immigrants Help Create New Type of German Language, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2989308,00.html

"It is Okay to be Both Turkish and German", Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2292259,00.html

Integrating Foreigners an Ongoing Challenge for Germany, Deutsche Welle, Retrieved May 23, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2678721,00.html

Fire Sets German-Turkish Race Relations on Edge, Deutsche Welle, Retrieved June 15, 2010 from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3112847,00.html

Holts K. Tolerance and values in German society / K.Holts // Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О.Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова].– К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011– С.18–22.

Two Turks injured in new fire in Germany, Todays Zaman, Retrieved June 15, 2010 from http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=135303

Downloads


Переглядів анотації: 299

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
I. V. Kovalynska, «СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ФРН», OD, вип. 2(14), с. 88–98, Чер 2016.

Номер

Розділ

Інтернаціоналізація вищої освіти