РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Yuliya V. Hryshchuk НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті здійснено аналіз проблеми розвитку педагогічної освіти у Республіці Польщі у педагогічній теорії. Актуальні аспекти розвитку вищої педагогічної освіти у Республіці Польщі розглянуто за такими напрямами: розвиток музично-педагогічної освіти; розвиток вищих педагогічних шкіл; розвиток вищої освіти недержавної форми власності;  розвиток системи післядипломної педагогічної освіти; розвиток університетської освіти та науки; реформування освіти; професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців; формування різних видів професійної компетентності у майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya V. Hryshchuk, НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Бєльський Я. Теоретичні і методичні основи підвищення ефективності праці вчителів фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Януш Бєльський. – К., 2000. – 40 с.

Когут С. Я. Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. Я. Когут. – Івано-Франківськ, 2005. – 22 с.

Майборода В. С. Розвиток університетської освіти та науки в Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. С. Майборода. – К., 2011. – 24 с.

Мушиньскі А. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання у центрах неперервної освіти Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Адам Мушиньскі. – Тернопіль, 2004. – 22 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Радослав Мушкета. – Тернопіль, 2007. – 42 с.

Нероба Е. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ева Нероба. – К., 2004. – 24 с.

Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (хх століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. Ю. Ніколаї. – К., 2008. – 46 с.

Новацка У. Організація педагогічних практик студентів математично-природничого відділу вищої педагогічної школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Уршула Новацка. – К., 2002. – 24 с.

Пасічник В. Р. Система підготовки вчителя історії у Польщі (80-90-ті роки XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. Р. Пасічник. – К., 2001. – 16 с.

Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Барбара Сітарська. – К., 2005. – 30 с.

Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Іоланта Шемпрух. – К., 2001. – 44 с.

Downloads


Переглядів анотації: 682

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
Y. V. Hryshchuk, «РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ», OD, вип. 1 (9), с. 61–74, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ