ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Yuliya V. Hryshchuk НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

міжнародна академічна мобільність, міжнародний освітній простір, міжнародні освітні програми.

Анотація

У статті проаналізовано основні психологічні та соціально-групові особливості учасників підліткових субкультур. Розглянуто систему цінностей підлітків, які є учасниками субкультурта характерні зміни у їх поведінці.Охарактеризовано специфіку формування підліткових субкультур; визначено риси підліткової субкультури на рівні дозвіллєвої самореалізації. Автор наголошує на тому, що соціально-психологічні особливості учасників підліткових субкультур залежать не лише від відносин в середині субкультури, але й і від ставлення до них суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya V. Hryshchuk, НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

лаборант НДЛ освітології

Посилання

Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч. посібник / О. І. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура / М. М. Закович. – К.: Знання, 2007. – 468 с.

Занков В. В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральной дилеммы / В. В. Занков // Психол. Журнал. – 2004. – № 1. – 86 с.

Иовчук Н. М. Депрессии у подростков / Н. М. Иовчук // Детская социальная психиатрия для непсихиатров. – СПб.: Питер, 2008. – 190 с.

Левикова С. И. Молодежная субкультура: Учеб. для студ. пед. вузов / С. И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 608 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 200 с.

Ольшанский Д. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д. Ольшанский // Школьный психолог. – 2002. – №7. – 46 с.

Хархан О. М. Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків / О. М. Хархан // Наука і освіта. – 2004. – №8-9. – 180 с.

Шабанов Л. В. Социально-психологические характеритики молодежных субкультур: Социальный протест или вынужденная маргинальность / Л. В. Шабанов. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 399 с.

Шимановський М. М. Молодіжна субкультура в контексті соціального виховання / М. М. Шимановський // Проблеми педагогічних технологій. – 2004. – №3-4. – 50 с.

Downloads


Переглядів анотації: 402

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
Y. V. Hryshchuk, «ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ», OD, вип. 3 (7), с. 38–46, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ