ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Svitlana R. Babushko

Анотація


В статті аналізуються трансформаційні зміни, що відбуваються в умовах сучасності  у навчанні працівників, як складової їх професійного розвитку. Продемонстровано, що навчання «технічним навичкам», яке мало місце у минулому,  нині ефективно комбінується з навчанням «м‘яким навичкам». Розкрито їх сутність та виокремлено дві їх  відмітні риси, що вирізняють сьогоденне навчання від традиційного: інноваційність та інформалізація. З‘ясовано, що інноваційність навчання полягає не лише у розвитку вмінь працювати з інноваційними технологіями. Інноваційність навчання працівників, передусім, це –  розвиток вмінь набувати знань самостійно. Інформалізація навчання простежується у набутті фахівцями нових знань та навичок  завдяки своєму досвіду та спілкуванню.


Ключові слова


професійний розвиток; навчання працівників; відмітні риси

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В., Губерський Л. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / В. Андрущенко, Л. Губерський // Філософія освіти: пошук пріоритетів: у 7 кн. – К.: «МП Леся», 2012. – кн. 3. – 568 с.

Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти / Л. Пуховська // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / Голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.; Хмельницький: ХНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 97-106.

ASTD’s annual review of workplace learning and development // ASTD State of the Industry Report, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 10.02.2014: < http://astd.org > Загол. з екрану. – Мова англ.

Bersin J. Modernize corporate training: the enterprise learning framework / Josh Bersin // Bersin by Deloitte: blog. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 15.01.2014: < http://joshbersin.com/2009/05/24/ > Загол. з екрану. – Мова англ.

CLC. How can we improve the impact of the L&D function on business outcomes? // Corporate Leadership Council, Corporate Executive Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 14.08.2013: < http://ldr.executiveboard.com/ > Загол. з екрану. – Мова англ.

Cross J. Why corporate training is broken and how to fix it? / J. Cross. – GoToTraining, CITRIX. – 2012. – 21 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 20.12.2013: < http://news.citrixonline.com/wp-content/uploads/2012/ > Загол. з екрану. – Мова англ.

Eraut M. Learning in the workplace / Michael Eraut // Learning Society programme; Economic and Social Research Council (ESRC). – Falmer Brighton: Institute of Education, University of Sussex. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 12.01.2014: < http://www.research.ncl.ac.uk/learning > Загол. з екрану. – Мова англ.

Findley H., Reynolds A., Davis B., Belcher W. Evolution of and current trends in training / H. Findley, A. Reynolds, B. Davis, W. Belcher. – Troy University, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 02.02.2014: < http://www.aabri.com/NO2013Manuscripts/ > Загол. з екрану. – Мова англ.

Foley G. Understanding adult education and training ; 2nd ed./ G. Foley. – Crowns Nest, Australia: Allen and Unwin, 2000. – 352 p.

Malcolm J., Hodkinson P., Colley H. The interrelations between informal and formal learning / J. Malcolm, P. Hodkinson, H. Colley // Journal of Workplace Learning. – Vol.15. – No 7/8. – pp. 313-318.

Monahan S., Meyer J., Scott R. Employee Training: the Expansion of Organizational Citizenship / S. Monahan, J. Meyer, R. Scott // Institutional Environments and Organizations: Structural Complexity and Individualism; ed. by Richard Scott and John Meyer. – Newbury Park, CA: Sage, 1994. – pp. 255-271.

Vaughan K. Workplace learning: a literature review / K. Vaughan // Report prepared for Competenz. – Wellington, New Zealand: NZCER Press, 2008. – 32 p.

Xiaowei L. The rise of personal development training in organizations: a historical institutional perspective on workplace training programs in the US / Luo Xiaowei // Perspectives. – Vol. 1. – No 6. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 18.02.2014: < http://www.oycf.org/Perspectives2/6_063000/ > Загол. з екрану. – Мова англ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.