ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ «TEACH. TIME» У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Kateryna P. Nechiporenko, Kateryna V. Sizonenko

Анотація


У статті авторами досліджено процес навчання дітей молодшого шкільного віку. Теоретичний аналіз літератури з предмету дослідження показав, що проблема формування всебічно розвиненої особистості учнів молодшого шкільного віку є актуальною і потребує постійного пошуку з метою вдосконалення освітнього процесу в початковій школі. У зв’язку з цим визначено особливості інтерактивних технології навчання, представлено інтерактивну платформу «Teach. Time», розкрито сутність, висвітлено її можливості у формуванні всебічно розвиненої особистості молодших школярів у процесі навчально-творчої діяльності у початковій школі.

Ключові слова


інновації; інтерактивне навчання; інтерактивна технологія; інтерактивна платформа «Teach.Time»

Повний текст:

PDF

Посилання


Волш К.Б. Особистісно орієнтована освіта: крок за кроком / К.Б. Волш. – К., 2005. – 288 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі освітніх технологій / Н. Побірченко, Г. Коберник // Початкова школа. – 2004. – №10. – С. 8–10.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.99105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.