ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ» 5-6 КЛАСИ

Автор(и)

  • Василь Заплатинський Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0119-7135

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.15

Ключові слова:

авторський колектив, інтегрований курс, Державний стандарт, здоров’я, безпека, добробут, модельна програма, обсяг

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу п’яти рекомендованих у 2021 році Міністерством освіти і науки України модельних навчальних програм інтегрованого курсу «здоров’я, безпека та добробут» 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти різних авторських колективів. Доцільність проведеного дослідження щодо порівняння модельних програм зумовлена необхідністю вибору вчителями однієї базової модельної програми, яка стане основою для написання навчальної програми закладу освіти. У статі представлені вибрані результати дослідження, які включають порівняльний аналіз обсягу та структури модельних програм. А також аналіз особливостей програм, порівняння змісту основної частини, а саме запропонованої тематики, видів навчальної діяльності та очікуваних результатів навчання. Представлені результати порівняння змісту охоплюють наразі лише питання висвітлення транспортної безпеки у програмах, як приклад одного з аспектів загального дослідження, що включало порівняння всіх актуальних тем передбачених Державним стандартом. Представлені результати дослідження дають змогу обґрунтовано і виважено обрати модельну програму, яка найкраще відповідатиме особливостям закладу освіти, включаючи внутрішні та зовнішні соціальні, природні і техногенні фактори. Крім того, представлений аналіз, дає змогу познайомитися з цікавими пропозиціями різних авторських колективів щодо тематики та видів навчальної діяльності, які можна використати для написання своєї програми та її реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Fedorenko V. The idea of maintaining and improving the health of our nation is professor iryna datsenko’s life motto. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci [Internet]. 2019 Jun. 24 [cited 2021Dec.16]; 55(1):164-72. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2019.01.10 URL: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/10 (дата звернення: 16.12.2021).

Guerin, R.J., Okun, A.H., Barile, J.P. et al. Preparing Teens to Stay Safe and Healthy on the Job: a Multilevel Evaluation of the Talking Safety Curriculum for Middle Schools and High Schools. Prev Sci 20, 510–520 (2019). https://doi.org/10.1007/s11121-019-01008-2 URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11121-019-01008-2#citeas (дата звернення: 16.12.2021).

Глазова В, Кириченко А. Формування поняття «iнформацiйна безпека» в шкiльному курсi iнформатики: iнформатика та методика її навчання. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, 2021, 11: 80-85. DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234840

Здоров'я, безпека та добробут (інтегрований курс). 5–6 класи. (Василенко С. В., Коваль Я. Ю., Колотій Л. П.) Чинна модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут» для 5–6 класів авторів Василенко С. В., Коваль Я. Ю., Колотій Л. П. 2021. URL: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/83140/ (дата звернення: 09.12.2021).

Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С., Юрженко В.В., Луп’як Д.М.; Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83160/ (дата звернення: 10.12.2021).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Хитра З. М., Романенко О. А.). 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view?usp=sharing (дата звернення: 09.12.2021).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Гущина Н. І., Василашко І. П.). 2021/ URL: https://drive.google.com/file/d/1sfs87ZCcZWTJOu63QznSvAX1LqS26aVv/view?usp=sharing (дата звернення: 09.12.2021).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.). 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1mqsfWrSW1WW1qFNQqeq3xAXkearNQBHF/view?usp=sharing (дата звернення: 09.12.2021).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.). 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/17MwEgus-Ahsa_nbw9OaDIoZrM7wYHGZS/view (дата звернення: 09.12.2021).

Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Хитра З. М., Романенко О. А.). 2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view?usp=sharing (дата звернення: 09.12.2021).

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А., Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898) URL: https://osvita.ua/doc/files/news/847/84779/Fizichna_kultura_5-6kl_Pedan_Kolomoyec_t.pdf (дата звернення: 09.12.2021).

Роляк А. Профессиональное образование учителей по физической культуре и здоровью: опыт Дании. Педагогика физической культуры и спорта . 2020; 24 (3): 143-50. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0307

Терещук А.І., Абрамова О.В., Гащак В.М., Павич Н.М.; Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83161/ (дата звернення: 11.12.2021).

Туташинський В.І. Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83159/ (дата звернення: 10.11.2021).

Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М. Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83158/ (дата звернення: 08.12.2021).

Fedorenko, V. (2019). THE IDEA OF MAINTAINING AND IMPROVING THE HEALTH OF OUR NATION IS PROFESSOR IRYNA DATSENKO’S LIFE MOTTO. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 55(1), 164-172. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2019.01.10 URL: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/10 (in English).

Guerin, R.J., Okun, A.H., Barile, J.P. et al. (2019). Preparing Teens to Stay Safe and Healthy on the Job: a Multilevel Evaluation of the Talking Safety Curriculum for Middle Schools and High Schools. Prev Sci 20, 510–520 DOI: https://doi.org/10.1007/s11121-019-01008-2 URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11121-019-01008-2#citeas (in English).

Ghlazova V., Kyrychenko A. (2021). Formuvannja ponjattja «informacijna bezpeka» v shkiljnomu kursi informatyky: informatyka ta metodyka jiji navchannja. [Formation of the concept of "information security" in the school course of computer science: computer science and methods of its teaching]. Zbirnyk naukovykh pracj fizyko-matematychnogho fakuljtetu DDPU, (11), 80-85. DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234840 (in Ukrainian).

Vasylenko S. V., Kovalj Ja. Ju., Kolotij L. P. (2021). Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut (integhrovanyj kurs). 5–6 klasy. [Health, safety and well-being (integrated course). Grades 5-6.] Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv avtoriv Vasylenko S. V., Kovalj Ja. Ju., Kolotij L. P. URL: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/83140/ (in Ukrainian).

Kiljderov D.E., Machacha T.S., Jurzhenko V.V., Lup'jak D.M. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Tekhnologhiji. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model curriculum "Technology. Grades 5-6" for secondary schools] «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny» (nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 12.07.2021 # 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83160/ (in Ukrainian).

Khytra Z. M., Romanenko O. A. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut. 5-6 klasy (integhrovanyj kurs)» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model training program «Health, safety and well-being. Grades 5-6 (integrated course)» for secondary schools]. Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv. URL: https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view?usp=sharing (in Ukrainian).

Ghushhyna N. I., Vasylashko I. P. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut. 5-6 klasy (integhrovanyj kurs)» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model training program «Health, safety and well-being. Grades 5-6 (integrated course)» for secondary schools]. Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv. URL: https://drive.google.com/file/d/1sfs87ZCcZWTJOu63QznSvAX1LqS26aVv/view?usp=sharing (in Ukrainian).

Voroncova T. V., Ponomarenko V. S., Lavrentjjeva I. V., Khomych O. L. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut. 5-6 klasy (integhrovanyj kurs)» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model training program «Health, safety and well-being. Grades 5-6 (integrated course)» for secondary schools]. Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv. URL: https://drive.google.com/file/d/1mqsfWrSW1WW1qFNQqeq3xAXkearNQBHF/view?usp=sharing (in Ukrainian).

Shyjan O., Voloshhenko O., Ghrynjova M., Djakiv V., Kozak O., Ovcharuk O., Sedochenko A., Soroka I., Strashko S. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut. 5-6 klasy (integhrovanyj kurs)» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model training program «Health, safety and well-being. Grades 5-6 (integrated course)» for secondary schools]. Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv. URL: https://drive.google.com/file/d/17MwEgus-Ahsa_nbw9OaDIoZrM7wYHGZS/view (in Ukrainian).

Khytra Z. M., Romanenko O. A. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut. 5-6 klasy (integhrovanyj kurs)» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model training program «Health, safety and well-being. Grades 5-6 (integrated course)» for secondary schools]. Chynna modeljna navchaljna proghrama integhrovanogho kursu «Zdorov'ja, bezpeka ta dobrobut» dlja 5–6 klasiv. URL: https://drive.google.com/file/d/1kz6LoONostpqPjoNUSVW9yBV5mmGDGHA/view?usp=sharing (in Ukrainian).

Pedan O.S., Kolomojecj Gh. A., Boljak A. A., Rebryna A. A., Derevjanko V. V., Stecenko V. Gh., Ostapenko O. I., Lakiza O. M., Kosyk V. M. ta inshi. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Fizychna kuljtura. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Model curriculum «Physical Culture. Grades 5-6» for secondary schools] «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny» nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 12 lypnja 2021 roku # 795 (u redakciji nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 10 serpnja 2021 roku # 898) URL: https://osvita.ua/doc/files/news/847/84779/Fizichna_kultura_5-6kl_Pedan_Kolomoyec_t.pdf (in Ukrainian).

Roljak A. (2020). Professyonaljnoe obrazovanye uchytelej po fyzycheskoj kulture i zdoroviju: opyt Danyy. [Professional education of teachers of physical education and health: the experience of Denmark]. Pedaghoghyka fyzycheskoj kultury i sporta. 24 (3): 143-50. DOI: https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0307 (in Russian).

Tereshhuk A.I., Abramova O.V., Ghashhak V.M., Pavych N.M. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Tekhnologhiji. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity. [Model curriculum «Technology. Grades 5-6» for secondary schools]. «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny» (nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 12.07.2021 # 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83161/ (in Ukrainian).

Tutashynsjkyj V.I. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Tekhnologhiji. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity. [Model curriculum «Technology. Grades 5-6» for secondary schools]. «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny» (nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 12.07.2021 # 795) URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/83159 (in Ukrainian).

Khodzycjka I.Ju., Ghorobecj O.V., Medvidj O.Ju., Pasichna T.S, Prykhodjko Ju.M. (2021). Modeljna navchaljna proghrama «Tekhnologhiji. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity. [Model curriculum «Technology. Grades 5-6» for secondary schools]. «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny» (nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 12.07.2021 # 795) URL

Downloads


Переглядів анотації: 554

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
В. Заплатинський, «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ‘ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ’ 5-6 КЛАСИ », OD, вип. 36, вип. 1, с. 91–118, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти