ПРАЦЯ П. ЛЕСГАФТА «ШКІЛЬНІ ТИПИ» ЯК ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Oleksandr P. Mikhno

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.113

Ключові слова:

текст, культурно-значеннєвий професійно орієнтований текст, культурно- значеннєвий фаховий дискурс, увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, професійно-мовленнєва діяльність майбутніх вихователів, текстоцентричний підхід

Анотація

У статті проаналізовано типологію учнівських характерів П. Лесгафта у теоретико-методичному аспекті, визначено мету та принципи її створення, відзначено використання педагогічної та психологічної термінології, відтворено план вивчення учня, що є основою опису шкільних типів: 1) сімейні умови, 2) прояви учня у фізичній, розумовій, моральній сферах, 3) ставлення до вчителя та однокласників, 4) прогнози щодо майбутнього школяра, 5) план можливої корекції. З’ясовано практичне значення праці «Шкільні типи», що полягає у використанні її вчителями як зразка у процесі вивчення учня та складання його характеристики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Лондон : Спілка української молоді, 1952. – Ч. 1 : Психологія волі і характеру. – 1952. – 256 с.

Ващенко Г. Моя автобіографія / Г. Ващенко // Наукові записки Українського вільного університету. Філософський факультет. – Мюнхен, 1963. – Ч. 7. – С. 5–9.

Галушко Т. Є. Питання психології в працях П. Ф. Лесгафта / Т. Є. Галушко // Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХІХ поч. ХХ століття. – К. : Радянська школа, 1959. – С. 46–71.

Зеньковский В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – Лейпциг : Сотрудник, 1924. – 348 с.

Калениченко Н. П. Педагогічні погляди П. Ф. Лесгафта / Н. П. Калениченко // Радянська освіта. – 1987. – №10. – С. 88–90.

Комаровский Б. Б. Личность ученика -цы... : Пособие к составлению характеристики ученика / Б. Б. Комаровский. – Одесса, 1916. – 30 с.

Комаровский Б. Б. Русская педагогическая терминология. Теория и история / Б. Б. Комаровский. – М. : Просвещение, 1969. – 311 с.

Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П. Ф. Лесгафт. – С.-Петербург, 1910. – 240 с.

Лесгафт П. Ф. Школьные типы / П. Ф. Лесгафт ; [Предисл.: С. Познер]. – С.-Петербург, 1910. – 158 с.

Леонтьєва І. В. Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / І. В. Леонтьєва // Педагогічна освіта : теорія і практика. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 85-92.

Міхно О. П. Внесок Миколи Грунського у розроблення методики складання педагогічної характеристики (за матеріалами книги «Лекції з педагогіки», 1914) / О. П. Міхно // Інноватика у вихованні. – Рівне, 2015. – Вип. 2. – С. 191–198.

Русова С. П. Лесгафт і його педагогічні ідеї / С. Русова // Світло. – 1912. – Кн. 9. – С. 16–25.

Слободзинская М. Н. Семейное воспитание в педагогической сис¬теме П. Ф. Лесгафта : дисс. ... канд. пед. наук / М. Н. Слободзинская. – Л., 1946. – 307 с.

Страхов И. В. Проблема школьных характеристик в русской психологии / И. В. Страхов // Ученые записки Саратовского пед. ин-та. Вып. 9. – Саратов, 1947. – С. 129–148.

Урунтаева Г. А. Теоретико-методические основы изучения воспитателем ребенка-дошкольника в истории отечественной психологи : (Вторая пол. XIX – 20-30 гг. XX в.) : автореф. на соиск. учен. степ. д. психол. наук / Урунтаева Г. А. ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб. : 2003. – 42 с.

Шалимов А. Я. Вопросы детской и педагогической психологии в трудах П. Ф. Лесгафта : автореф. дис. ... канд. психол. наук / А. Я. Шалимов // Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1978. – 14 с.

Downloads


Переглядів анотації: 407

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
O. P. Mikhno, « ЛЕСГАФТА ‘ШКІЛЬНІ ТИПИ’ ЯК ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИК УЧНІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ»., OD, вип. 2(14), с. 1–13, Чер 2016.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти