ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1925)

Автор(и)

  • Nataliya O. Vitraniuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.1426

Ключові слова:

навчальний процес, професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи, педагогічні комунікативні здібності, професійно-педагогічний тренінг, навчальні ситуації

Анотація

У статті розкриваються організаційні засади створення педагогічних технікумів як типу навчальних закладів у системі вищої педагогічної освіти України в 20-ті рр. ХХ ст. Проаналізовано Кодекс законів про народну освіту (1922) щодо зазначення в ньому такого типу ВНЗ. Проведено порівняльне співвідношення діяльності вищих трирічних педагогічних курсів, які поступово й трансформувались у педагогічні технікуми; вимоги до організації навчання у технікумах та вищих трирічних педагогічних курсах; умови прийому та організацію навчання в обох типах навчальних закладів. Виявлено документальне підтвердження етапів становлення педагогічних технікумів у період до 1925 р.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л. Д. Березівська. – Київ: Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Державний архів Запорізької області (ДАЗО), ф. 3674, оп. 1, спр. 34, 210 арк.

Додаткові правила приймання до ВУЗів на 1926–27 академ. рік: [обіжник] до всіх ВУЗів та Окрінспектур Наросвіти від 26/VІІ 1926 р. Ч. 39466/пп15 // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – Серпень (Ч. 10 (28)). – С. 33.

Кодекс Законів про Народну Освіту УСРР. – Харків: Вид-во Нар. комісаріату освіти УСРР, 1922. – 75 с.

Положення про ВУЗівські Комісії у справах практики і стажу: обіжник: завт. на колегії НКО від 2/ХІ 1925 р. // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – 15 31 січ. (Ч. 2(20)). – С. 18 19.

Положення про технікуми УСРР: Постанова Всеукр. Центр. викон. комітету Ради Нар. комісарів УСРРвід 4/X 1927 р. Ч. 21126(26) // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1927. – 7–14 жовт. (Ч. 40(76)). – С. 1–5.

Про відбування педагогічного стажу студентами, що закінчили ІНО та Педтехнікуми: обіжник до всіх окруж. інспектур Наросвіти, ІНО та Педтехнікумів: затв. ЦМПКС від 5/Х 1925 р. Ч. 22 // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – 15 31 січ. (Ч. 2(20)). – С. 19 22.

Про заходи до переведення загального навчання: Постанова Всеукр. Центр. виконав. комітету й Ради Нар. комісарів УСРР від 14/VIII 1925 р. Ч. 84(1473) // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1925. – 115–30 серп. (Ч. 8(13)). – С. 1–5.

Про зміну навчальних планів: обіжник до всіх ВУЗів від 20/ІІ 1926 р. Ч. 04021/мф // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – Березень (Ч. 4 (22). – С. 35.

Про іспити на право вчителювання в трудшколах Нацмену: [лист] до Інспектур Наросвіти від 22/VІІІ 1925 р. Ч. 340 // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1925. – 15–30 серп. (Ч. 8(13)). – С. 47.

Про організаційні заходи до своєчасного забезпечення викладання суспільствознавчих дисциплін: [обіжник] до всіх Окрінспектур Наросвіти, до всіх Інститутів, Технікумів і Профшкіл від 22/VII 1926 р. Ч. 38693/лоф8 // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – Серпень (Ч. 10 (28)). – С. 42–44.

Про широку кампанію приймання до педтехнікумів 1926/27 ак. року: обіжник до всіх старш. Іспекторів Наросвіти від 16/ХІІ 1925 р. Ч. 544 // Бюл. Нар. комісаріата освіти. – 1926. – 1–15 січ. (Ч. 1(19)). – С. 20–21.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – Київ: Наук. думка, 2001. – 912 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 166, оп. 4, спр. 16 ч. ІІ, 335 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 106, 27 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 304/2, 274 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 571 (ІІІ), 721 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 573, 144 арк.

Щербак О. І. Технікум / О. І. Щербак // Енциклопедія освіти / акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 903.

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
N. O. Vitraniuk, «ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1925)», OD, вип. 2(14), с. 14–26, Чер 2016.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти