ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Svitlana V. Stebljuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.18897

Ключові слова:

освітній процес, навчальний заклад, студенти, педагогічна майстерність, рівень підготовки фахівців

Анотація

У статті розкривається суть поняття «ціннісні орієнтації» і важливість їх у становленні особистості. Схарактеризовано сучасні підходи до формування ціннісних орієнтацій у системі економічної підготовки майбутніх фахівців сфери кооперації. Автором виокремлено традиційні та інноваційні методи виховання, що є ефективними у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів сфери кооперації. Запропоновано окремі форми виховної роботи зі студентами і рекомендовано план їх проведення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аксьонова О. В. Методика викладання економіки : навч. посібник / О. В. Аксьонова. – К. : КНЕУ, 1998. – 280 с.

Артемчук Г. І. Вища освіта України : реальність і тенденції розвитку / Г. І. Артемчук, В. В. Попович, Г. Г. Січкаренко. – К. : Ленвіт, 2004. – 176 с.

Бізнес-тренінги для економістів : навч. посібник / [Н. Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посіб. / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Романовський О. Проблеми виховання у майбутніх підприємців морально-етичних норм поведінки для успішної професійної діяльності / О. Романовський // Освіта і управління / голов. ред. М. Дробноход. – 2000 (2001). – Т. 4. – № 1–2. – С. 95–106.

Товканець Г. В. Педагогіка: навчально-методичні матеріали для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г. В. Товканець. – Мукачево : МДУ, 2012. – 266 с.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.

Downloads


Переглядів анотації: 254

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
S. V. Stebljuk, «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ», OD, вип. 1(13), с. 188–197, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ