ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Автор(и)

  • Olena I. Bratkova НАВС

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.918

Ключові слова:

Олександр Федорович Лазурський, персонологічні та біографічні розвідки

Анотація

В результаті аналізу наукових психолого-педагогічних джерел, з’ясовано сутність, завдання, принципи, структуру, форми та методи  інтерактивного навчання у вищій школі; розкрито особливості застосування інтерактивних технологій у фаховій іншомовній підготовці  майбутніх юристів до професійної взаємодії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena I. Bratkova, НАВС

аспірант кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2004.- 352 c.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Правознавство» напряму підготовки 0304 – К., 2015

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.:ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. — К.: Кондор, 2011. — 628 с.

Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Минск, 2000. – 520 с.

Hiltz S.R. Collaborative learning: The virtual classroom approach // Technological Horizons in Education (T. H. E.) Journal. – 2000. – Vol.17, №10. – P. 59-65.

Downloads


Переглядів анотації: 323

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
O. I. Bratkova, «ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ», OD, вип. 1(13), с. 9–18, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ