Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою

Автор(и)

  • Ірина Линьова Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

методична робота, методична культура, науково-методична робота, інновації в освіті, інноваційний потенціал НЗ, інноваційна освітня діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, професійна мобільність, інтерактивне навчання, компетентність

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки керівників навчальних закладів до впровадження інноваційних підходів в управлінні методичною роботою загальноосвітніх навчальних закладів. Автор ділиться досвідом розробки та реалізації модуля «Управління методичною роботою у навчальному закладі (інноваційний аспект)» в експериментальній програмі підвищення кваліфікації керівників НЗ м. Києва в Інституті лідерства та соціальних наук.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Линьова, Київський університет імені Бориса Грінченка

м.н.сп. НДЛ управлінської діяльності, старший викладач кафедри управління навчальним закладом, менеджменту та економіки освіти

Посилання

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом / Є. М. Хриков. — К.: Знання, 2006. — 365 с.

Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / В. С. Демчук. — К.: Ленвіт, 2007. — 263 с.

Енциклопедія освіти / Гол. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Л. Даниленко. — К.: Шк. світ, 2007. — 120 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

Калашнікова С. А. Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно орієнтованого підходу / С. А. Калашнікова. — К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2008. — 57 с.

Софій Н. З. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання / Н. З. Софій. — К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2008. — 60 с.

Школа молодого завуча / Упоряд. Л. Галіцина. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — 128 с.

Downloads


Переглядів анотації: 226

Опубліковано

2013-12-20

Як цитувати

[1]
І. Линьова, «Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою», OD, вип. 2, с. 154–164, Груд 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти