Підготовка студентів до особистісно орієнтованого виховання у ході педагогічної практики на базі школи-дидсадка МОНТЕССОРІ

Автор(и)

  • Алла Січкар Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

особистість, особистісно-орієнтований підхід, розвивальне середовище, підготовка вихователя

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного дошкілля, а саме: проблемі підготовки вихователя, готового до співпраці з дитиною з позиції «творення, а не Творця», запровадження особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Січкар, Київський університет імені Бориса Грінченка

ст. викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання

Посилання

Бех І. Д. Дві експериментально-виховні стратегії — два етапи розвитку педагогічної науки / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 3. — С. 34—45.

Гончаренко А. М. Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога / А. М. Гончаренко // Дошкільне виховання. — 2008. — № 1. — С. 11—12.

Дичківська І. М. Марія Монтессорі: теорія і технологія: навчально-методичний посібник / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. — К., 2006.

Іванюк Г. І. Особистісно-орієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти / Г. І. Іванюк // Гуманітарний вісник: науково-теоретичний збірник. — Переяслав-Хмельницький, 2008. — С. 85—88.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: науково-методичний посібник / Наук. ред. О. Л. Кононко. — К., 2003.

Кузьменко В. У. Індивідуалізація виховання і навчання в дошкільних закладах: методичні рекомендації для дошкільних працівників / В. У. Кузьменко. — К., 2002.

Кононко О. Л. Особистісна орієнтація — пріоритет сьогодення / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. — 2007. — № 5. — С. 3—4.

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля: навчальний посібник у 2 ч. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. — К., 2006. — Ч. 1.

Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. — К., 1973.

Українська освіта. Чому Марія Монтессорі? / За заг. ред. Б. М. Жебрівського; упор. і літ. ред. Н. П. Марченко. — К., 2003.

Downloads


Переглядів анотації: 449

Опубліковано

2013-12-19

Як цитувати

[1]
А. Січкар, «Підготовка студентів до особистісно орієнтованого виховання у ході педагогічної практики на базі школи-дидсадка МОНТЕССОРІ», OD, вип. 2, с. 105–119, Груд 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти