ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Larysa P. Labintseva Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Olga D. Liashenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

педагогічна освіта, професійно-педагогічна підготовка, тенденції розвитку педагогічної освіти

Анотація

У статті розглядаються особливості формування досвіду виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва; висвітлено методи та прийоми педагогічного впливу на студентів (самостійну аналітичну діяльність; інтенсивний розвиток музичного мислення; оцінку концертних виступів); розкрито мету, особливості організації виконавської діяльності; представлено творчі завдання, які сприяють формуванню досвіду виконавства у студентів. Перспективою подальшого дослідження вбачається теоретична розробка і практичне опрацювання технології формування досвіду виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва на основі компетентнісного підходу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Larysa P. Labintseva, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент Інституту мистецтв

Olga D. Liashenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв

Посилання

Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарёв. – Изд-во : Институ тпсихологии РАН, 1997. – 352 с.

Ляшенкo О. Д. Метoдика формування здатності до худoжньo-педагoгiчнoї інтерпретації музичного твopу в майбутніх учителiв / О. Д. Ляшенко // Матеріали Вcеукp. наук.-пpакт. кoнфеpенцiї «Пpoблеми музичнo-еcтетичнoгo вихoвання пiдpocтаючoгo пoкoлiння на сучасному етапi». – Кipoвoгpад : КДПУ, 1999. – С.120 –123.

Муртазина Л. Э. Этапы работы над художественной составляющей музикального произведения / Л. Э. Муртазина // Педагогика искусства. – № 4. – 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.art-education.ru/AE-magazine.

Пономарев Я. А. Психология творения / Я. А. Пономарев. – М.; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т ; МОДЭК, 1999. – 475 с.

Хлєбнікова О. В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури / О. В. Хлєбнікова // Наукові записки. Серія : педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2000. – № 8. – С. 57 – 60.

Юдин А. П. Новый музыкальный материал в структуре обучения музикальному исполнительству [Текст] : автореф. на соиск. науч. степени. канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)»/ А. П. Юдин. – М. : МГПИ, 1999. – 29 с.

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
L. P. Labintseva і O. D. Liashenko, «ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА», OD, вип. 3(11), с. 175–185, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ