МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Petrо B. Dzhurynskyі ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Ключові слова:

міжкультурне навчання, міжкультурна освіта, міжкультурна компетентність, міжнародні молодіжні зустрічі (формальні та неформальні)

Анотація

Недостатність глибини міждисциплінарної інтеграції призводила, до  недостатнього засвоєння студентами низки тем. У дослідженні представлено результати з визначення методичних аспектів викладання спортивних дисциплін з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Підготовка майбутніх фахівців здійснювалася з урахуванням поглиблення міждисциплінарних зв’язків, активізацією самостійної діяльності студентів та використанням інтерактивних методів навчання. Виявлено, що коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу та показники мотивації до використання міждисциплінарної інтеграції спортивних дисциплін у досліджуваних експериментальної групи  поліпшилися, що призвело до підвищення рівнів підготовки. У перспективі, дослідження проблеми усвідомленого позитивного ставлення до занять фізичним вихованням та здорового способу життя  майбутніх учителів фізичної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Petrо B. Dzhurynskyі, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Зав. кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Посилання

Демінська Л. О. Міждисциплінарні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. О. Демінська. – Донецьк, 2004. – 245 с.

Іванова Л. І. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Л. І. Іванова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 1. – С. 63–73.

Наталов Г. Г. Предметная интеграция теоретических основ физической культуры, спорта и физического воспитания: дисс. в виде научного доклада … д-ра пед. наук / Г. Г. Наталов. – Краснодар, 1998. – 105 с.

Петунин О. В. Теоретические основы подготовки студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры : автореф. дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. В. Петунин. – СПб., 1996. – 48 с.

Симонов В. П. Стиль взаимодействия субъектов управления и его диаг¬ностика / В.П. Симонов // Стандарты и качество. - 1994. - №8. - С. 57 - 61.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) : [монографія] / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя : Запорізький державний університет, 2003. – 442 с.

Тимошенко О. В. Оптимізація професійної підготовки вчителів фізичної культури / О. В. Тимошенко, Л. П. Сущенко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / За ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : КОЛО, 2005. – С. 103–112.

Филанковский В. В. Теория и практика формирования профессиональной готовности учителя физической культуры: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 / В. В. Филанковский. – Ставрополь, 2000. – 456 с.

Цьось А. В. Дифференцированный подход в процессе профессиональной подготовки учителя физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Цьось. – Киев, 1994. – 179 с.

Downloads


Переглядів анотації: 436

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
Dzhurynskyі P. B., «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ», OD, вип. 1 (9), с. 84–94, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ