МІЖНАРОДНІ МОЛОДІЖНІ ЗУСТРІЧІ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Maya M. Halytska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті аналізуються поняття «міжкультурне навчання», «міжкультурна освіта», «міжкультурна компетенція та компетентність». Розглянуто проблему формування міжкультурної компетентності особистості, що є гарантом ефективного діалогу культур у сучасному світі.  Підкреслюється важлива роль проведення міжнародних молодіжних зустрічей у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх фахівців. Показано, що ціннісна вартість включення міжкультурних знань до загальної системи освіти полягає у встановленні тісних контактів між індивідами та суб’єктами міжнародних заходів.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maya M. Halytska, Київський університет імені Бориса Грінченка

Старший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Галицька М.М. Комунікативна компетентність як важлива професійно-значуща якість майбутнього фахівця / М.М. Галицька // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. - Кам"янець-Подільський, 2008. – Випуск XV. – С.23-26.

Гудзик І.П. Поліетнічність країни та формування позитивного образу співвітчизника // Полікультурна освіта в Україні: Збірник статей за матеріалами конференції «Полікультурна освіта в Україні: навчальні плани та підручники». – Київ, 1999. – С. 35

Елизарова Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению: Дис. … докт. пед. наук: 13.00. 02. – СПб., 2001. – 371 с.

Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя.- Варшава, 2000. – 175 с.

Музика О. Освіта як чинник гармонізації міжкультурної комунікації: інституційно-процедурні аспекти http://social-science.com.ua/article/993

Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи / за ред. Джона Кіста / Пер. з англ. - Львів: ЗУКЦ, 2008. - 160 с.

Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С. О. Сисоєва , І. В. Соколова. – К.; Маріуполь : ЕКМО, 2010. – 362 с..

Сисоєва С.О. Сфера освіти як об’єкт дослідження / С.О. Сисоєва // польсько-український / українсько-польський щорічник «Освітологія». – К.: ВП «Едельвейс». – 2012. – Випуск І. – 120 с. – С. 22-29.

Cисоєва С.О., Галицька М.М. Культурологія освіти як складова освітології / С.О. Сисоєва, М.М. Галицька // 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К.: КУБГ, 2014. – С. 3-14.

Nikitorowicz J. Edukacja międzykulturowa / Jerzy Nikitirowicz // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku – Tom I. – Warszawa: Wyd. Akad. Żak, 2003. – S. 934 – 941.

Downloads


Переглядів анотації: 159

Опубліковано

2014-12-09

Як цитувати

[1]
M. M. Halytska, «МІЖНАРОДНІ МОЛОДІЖНІ ЗУСТРІЧІ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ», OD, вип. 4 (8), с. 81–92, Груд 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ