СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ» НА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Автор(и)

  • Natalia V. Sl’oza Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманов

Ключові слова:

творчість, технічна творчість, технічна творчість з хімії, загальноосвітні навчальні заклади, методика формування технічної творчості, етапи формування технічної творчості, дидактичні умови формування технічної творчості

Анотація

У статті схарактеризовано сутність та ознаки самостійної роботи школярів у навчально-виховному процесі з географії. Згадано прізвища науковців, які працюють над проблемою та їх результати досліджень. Визначено роль нового шкільного підручника в ефективному формуванні умінь самостійної роботи учнів 6 класу. Схарактеризовано можливості нових навчальних видань з курсу „Загальна географія“ для здійснення учнями самостійної навчальної діяльності та формування умінь до неї за допомогою підручника. Доведено, що новостворений підручник з географії для 6 класу є моделлю, яка відображає цілі, принципи, зміст, технологію навчання загальноосвітньої школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia V. Sl’oza, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманов

аспірант

Посилання

Буряк В. К. Самостійна робота з книгою. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – С. 4.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Харків: СИЦИЯ, 2014. – 256 с.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. – К.: Грамота, 2014. – 240 с.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2014. -256 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2011. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/state_standards/

Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Харвест, 2004. – С. 374.

Жемеров О. О., Карпенко О. М. Робота з підручником географії у загальноосвітній школі: Методичний посібник. – Харків: ХНУ, 2010. – С 7.

Кобернік С.Г. Науково-методичні засади географічної освіти в основній школі: монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 114.

Криловець М. Г. Використання методичного потенціалу підручника в процесі навчання географії // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 463.

Лында А. С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. – М.: Высш. Школа, 1979. – С. 15-16.

Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі" [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2014. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zbirnyk__19-20-21_2014%20(3)-11.pdf

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 64 с.

Надтока О. Ф. Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 556-558.

Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-эксперементальное исследование. – М.: Педагогика, 1980. – С. 115-116.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М., 1979. – С. 97.

Downloads


Переглядів анотації: 285

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
N. V. Sl’oza, «СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ КУРСУ ‘ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ’ НА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ», OD, вип. 1 (9), с. 215–228, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ