ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Nina M. Rudenko Київський університет імені Бориса Грінченка, Університетський коледж

Ключові слова:

державна підтримка, соціально-педагогічна підтримка, психологічна підтримка, ціннісна підтримка

Анотація

У статті аналізуються поняття  сутності математичного мислення як психічного процесу, висвітлено взаємозв'язок між навчанням студентів математиці та розвитком мислення; з'ясовуються  фактори, що впливають на пошук умов ефективного розвитку математичного мислення студентів; розглядаються організаційні форми , методи і прийоми навчання, які мають інноваційний характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nina M. Rudenko, Київський університет імені Бориса Грінченка, Університетський коледж

Університетський коледж, викладач математики, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Каплунович И.Я. Психологические закономерности генезиса математического мышления // Математика в вузе и школе: обучение и развитие: Тезисы 16 Всероссийского

семинара преподавателей математики и методики ее преподавания. Новгород, 2007.

Костенко И.П. Кризис отечественного образования// Педагогика, Москва, №7 2012. – ст.41-49.

Максименко С.Д. Загальна психологія. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К.: АСК – 2004. – с. 256.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод, посіб. / О. І. Пометун. - К. : АСК, 2006.-с. 192.

Руденко Н.М. Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів// Науково-матодичний журнал «Нова педагогічна думка», №1, 2014.- ст. 25-29.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник.- К., 2011.- 320 с.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Ужгород : Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2007. – 364 с.

Хинчин А. Я. Педагогические статьи. - М.: АПН РСФСР, 1963. - 128 с.

Хоружа Л.Л. Сучасна особистість і нові педагогічні ракурси// Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 грудня 2012 р. - К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.- ст. 15-19.

Downloads


Переглядів анотації: 359

Опубліковано

2014-06-03

Як цитувати

[1]
N. M. Rudenko, «ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ», OD, вип. 2 (6), с. 171–184, Чер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ