Періодизація розвитку системи підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів України (1920–1991 рр.)

Автор(и)

  • Катерина Біницька доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, вул. Проскурівського підпілля б. 139, 29000 м. Хмельницький, Україна https://orcid.org/0000-0002-2111-5275

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.21

Ключові слова:

вихователі, дитячі будинки і дошкільні заклади, увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, курси, інститут, періодизація, підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта, розвиток, Україна

Анотація

У нашому історико-педагогічному дослідженні окреслено розвиток підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів України (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.).

Мета статті – дослідити періодизацію розвитку підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.).

У ході нашого дослідження проведено ретроспективний аналіз розвитку підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів України (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) та розроблена періодизація розвитку цього процесу. Аналітико-описовий метод використано для вивчення й узагальнення архівних джерел, у яких висвітлено досвід навчання у закладах післядипломної педагогічної освіти також було використано аналіз науково-педагогічних джерел відповідно до мети дослідження.

На основі розгляду науково-педагогічних джерел та архівних матеріалів з питань розвитку підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) розроблено періодизацію розвитку означеної проблеми та окреслені такі періоди: І-й період (1920–1941 рр.) – становлення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів; ІІ-й період (1945-1967 рр.) – розвиток інституційної системи підготовки та підвищення кваліфікації вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів; ІІІ-й період (1967-1991 р.) – постійна модернізація системи підвищення кваліфікації вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів, активне проведення наукових досліджень і запровадження їх результатів в практику роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти у контексті демократизації суспільного життя, запровадження елементів ринкових відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Artemova, L. V. (2006). Istoriia pedahohiky Ukrainy [History of pedagogy of Ukraine]. URL: https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/36.html

Bielienka, H. V., & Shynkar, T. Yu. Doshkilna osvita Ukrainy v 30-ti roky ХХ stolittia: zrazkova doshkilna ustanova yak tsentr metodychnoi roboty [Preschool Education Ukraine in the 1930-s: Exemplary Preschool Institution as a Center of Methodical Work]. Narodna osvita. 2019. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5948.

Hladush, V. A. (2012) Respublikanskyi uchbovo-metodychnyi kabinet spetsialnykh shkil: istoriia, zdobutky [Republican educational and methodological cabinet of special schools: history, achievements]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, № 21, S. 46–50.

Hladush, V. A. (2019) Tendentsii rozvytku form pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv v Ukraini [Trends in the development of forms of professional development of pedagogical staff in Ukraine]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Vypusk 9 (38) «Seriia «Pedahohichni nauky». S. 10-31. DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐9(38)‐10‐31.

Hladush, V. (2018) Universytet menedzhmentu osvity: peredistoriia stvorennia ta rozvytku [University of Management of Education: background history of creation and development]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini. 2018. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2018/%D0%9F%D0%9E__1_2018_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88.pdf.

Zhorova I. Ya. Rozvytok profesionalizmu vchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u systemi u systemi pisliadyplomnoi osvity Ukrainy (1940-i rr. ХХ- pochatok ХХI st.) [Development of professionalism of science teachers in the system of post-graduate education of Ukraine (1940s of XX - beginning of XXI century) ].: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. d-ra ped. nauk : 13.00.01 - zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky; Ternopilskyi nats. ped. un-t im. V. Hnatiuka. Ternopil, 2015. 36 s.

Kotelnikova N. Periodyzatsiia istorii rozvytku pisliadyplomnoi osvity v KNR [Periodization of the history of the development of postgraduate education in the PRC]. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/istoruk_ped_almanax/2010/2010_1_12.pdf.

Sait Khmelnytskoho oblasnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. [Website of the Khmelnytskyi Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education]. URL: https://hoippo.km.ua/?p=127 (data zvernennia: 21.04.2023).

Sichkoriz O.Ie. (2018) Osoblyvosti pisliadyplomnoi osvity postradianskoho prostoru eculiarities of postgraduate education in the post-Soviet space [Рeculiarities of post-graduate education in countries of former Soviet Union]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2018. № 1 (75). S.84-90. DOI 10.11603/1681-2786.2018.1.9214

Sato M. (2001) Time, Chronology, and Periodization in History. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/periodization.

Shynkar T. Yu. Peculiarities of the Content of Methodical Work in the System of Preschool Education of Ukraine (20s - 30s of the 20th century) [Osoblyvosti zmistu metodychnoi roboty v systemi doshkilnoho vykhovannia Ukrainy (20-ti – 30-ti roky ХХ stolittia) ].Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (84), I. 207, 2019 Nov. S.43-46.

Downloads


Переглядів анотації: 82

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

[1]
К. Біницька, «Періодизація розвитку системи підвищення кваліфікації та перепідготовки вихователів дитячих будинків і дошкільних закладів України (1920–1991 рр.)», OD, вип. 2(41), с. 7–22, Чер 2023.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти