ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Yuliia V. Hryshchuk

Анотація


У статті проаналізовано основні напрями підтримки обдарованої учнівської молоді. Охарактеризовано соціальні та психолого-педагогічні проблеми обдарованих учнів; визначено соціально-педагогічні умови, дотримання яких забезпечує ефективність здійснення підтримки. Автор наголошує на необхідності створення програм підтримки та спеціальних програм з підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями.


Ключові слова


державна підтримка; соціально-педагогічна підтримка; психологічна підтримка; ціннісна підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про державну підтримку обдарованої молоді» від 8 лютого 2001 року. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді України» від 1 січня 2005 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Положення про малу академію наук України / Наказ Міністерства освіти і науки України № 90 від 09.02.2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2756/.

Указ Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» від 02.08.2000 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/

Антонова О.Є. Обдарованість: досвід історичного і порівняльного аналізу: монографія / О.Є. Антонова. – Житомир: ЖДУ, 2005. – 456 с.

Бех І.Д. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини / І.Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 2(16). – С. 17.

Волощук І. Фактологічна підготовка до роботи з обдарованими й талановитими школярами / І. Волощук, В. Шепотько // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 73–75.

Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы / О. С. Газман. — Серия «Библиотека Федеральной программы развития образования». — М.: Издательский дом «Новый учебник», 2003. – 320 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с. – С. 170.

Соціальна педагогіка / Соціальна робота: навч. посіб. / За ред. Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 300 с.

Рижанова А. О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства / А. О. Рижанова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2006. – С. 16-22.

«Світ моєї душі» тиждень психології [розробка тижня психології в загальноосвітній школі] автор – Сердюк Л.П. – Супрунівка. – 2010. – 30с. – С.16-18.

Циганкова Е. Обдарованість як проблема // Психопрофілактика. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 112 с. – С. 54-65.

Щіпановська О.Р. Психологічні чинники психотерапевтичного дискурсу: автореф. дис. … канд.. психол. наук: 19.00.04 – медична психологія / О.Р. Щіпановська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 20 с.

Ягнюк К.В. Принципы проведения первичной консультации / К.В. Ягнюк // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2000. – № 2. – Режим доступу: http://www.psychol.ras.ru/ippp-pfr/ journal.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.