ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Svitlana P. Shytikova

Анотація


Стаття присвячена огляду пріоритетних напрямів проектів освітніх і дослідницьких програм Європейського Союзу в контексті запровадження положень нового Закону України «Про вищу освіту» задля реформування вищої освіти. Проаналізовано основні напрацювання освітніх проектів, що внесли вклад та створили підґрунтя для запровадження положень Закону України «Про вищу освіту». Описано інформаційні ресурси для забезпечення ефективного запровадження міжнародних проектів освітніх і дослідницьких програм ЄС Еразмус+ і Горизонт 2020. Визначено ключові пріоритетні напрями для запровадження реформи вищої освіти в рамках запровадження проектів міжнародної співпраці.

Ключові слова


модернізація вищої освіти; інтернаціоналізація; освітні та дослідницькі програми ЄС; Темпус; Еразмус+; Горизонт 2020; розвиток потенціалу вищої освіти; проекти міжнародної технічної допомоги

Повний текст:

PDF

Посилання


База донорських організацій. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.intprog.kh.ua/our-products/

Веб-сайт Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/2020/

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кульчицька О. Міжнародна співпраця України з ЮНЕСКО у галузі освіти: досвід проблеми, пошуки рішень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2012/2012_3_15.pdf

Матеріали конкурсів програми ЄС «Еразмус+». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС – веб-портал). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.erasmusplus.org.ua/

Огляд надання Україні міжнародної технічної допомоги. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eufunds.in.ua/

Портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=SpivrobitnitstvoZMizhnarodnimiFinansovimiOrganizatsiiamiTaZaluchenniaMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogi

Портал програми «Горизонт 2020» в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://h2020.link/

Портал реформ 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reforms.in.ua/2020/

Стратегія реформ 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/31289.html

Токарева В.І., Сікорська І.М. Європейський вектор реформи вищої освіти у контексті міжнародної інтеграції України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://jmce.dsum.edu.ua/files/Tokar1.pdf

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.5364

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.