Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою

Ірина Линьова

Анотація


Стаття присвячена проблемі підготовки керівників навчальних закладів до впровадження інноваційних підходів в управлінні методичною роботою загальноосвітніх навчальних закладів. Автор ділиться досвідом розробки та реалізації модуля «Управління методичною роботою у навчальному закладі (інноваційний аспект)» в експериментальній програмі підвищення кваліфікації керівників НЗ м. Києва в Інституті лідерства та соціальних наук.

Ключові слова


методична робота; методична культура; науково-методична робота; інновації в освіті; інноваційний потенціал НЗ; інноваційна освітня діяльність загальноосвітніх навчальних закладів; професійна мобільність; інтерактивне навчання; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Хриков Є. М. Управління навчальним закладом / Є. М. Хриков. — К.: Знання, 2006. — 365 с.

Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / В. С. Демчук. — К.: Ленвіт, 2007. — 263 с.

Енциклопедія освіти / Гол. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Л. Даниленко. — К.: Шк. світ, 2007. — 120 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

Калашнікова С. А. Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно орієнтованого підходу / С. А. Калашнікова. — К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2008. — 57 с.

Софій Н. З. Інноваційні методи навчання та викладання: теоретичне підґрунтя та методика використання / Н. З. Софій. — К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2008. — 60 с.

Школа молодого завуча / Упоряд. Л. Галіцина. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.