ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Viktoriya H. Muromets

Анотація


Статтю присвячено висвітленню понять «здоров’язбережувальна компетентність», «здоровий спосіб життя», «ціннісне ставлення до здоров’я», «інтерактивні технології», «тренінг», «метод проектів». Презентовано тренінгову програму для майбутніх педагогів гуманітарного профілю «Формуємо здоров’язбережувальну компетентність учнів засобами естетотерапії»; подано структуру тренінгової програми, план, очікувані результати.

Ключові слова


здоров’язбережувальна компетентність; майбутні педагоги; інтерактивні технології; тренінгова програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Башавец Н. А. Концептуальные позиции здоровьесберегающего образовательного пространства [Электронный ресурс] / Н. А. Башавец. – Режим доступа : http://www.ukrdeti.com/firstforum/r6.html

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – С. 166.

Лях Т. Л. Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя / Т. Л. Лях // Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [Т. П. Авельцева, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 152–216.

Оржеховська В. Педагогіка здорового способу життя / В. Оржеховська // Шлях освіти. – 2004. – № 7. – С. 11–12.

Поліщук Н. М. Здоров’язберігаюча компетентність особистості: сутність, структура / Н. М. Поліщук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ–Вінниця, 2012. – Вип. 33. – С. 32–36.

Федій О. А. Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика : [монографія] / Ольга Андріївна Федій. – Полтава: ПНПУ, 2009. – 404 с. – (авт. – 27, 3 др. арк.).

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища [Текст] : монографія / Т. Є. Федорченко ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України,. - Черкаси : Чабаненко, 2009. - 357 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.