РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Viktoriya H. Muromets Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.12130

Ключові слова:

культурологічний підхід, професійна підготовка, увиразнення мовлення майбутніх вихователів, художники - ілюстратори, форми роботи, педагогічні умови, активна професійно-мовленнєва діяльність

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізові концептуальних засад розвитку загальних компетентностей студентів магістратури у закладах вищої освіти. Наголощено, що одними із основних завдань підготовки студентів магістратури є системне підвищення якості освіти на інноваційній основі; визначеність й унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечує поступовий розвиток загальних (універсальних) компетентностей, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку праці, створення сприятливих умов для професійного вдосконалення, розвитку лідерських компетенцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriya H. Muromets, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Вельш В. Трансверсальность. Трансверсальный разум и разум вообще / Вольфганг Вельш // Культура у філософії XX століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (30 вересня – 1 жовтня 1997р.) – Харків: Університет внутрішніх справ, 1997. – С. 22-33.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

Краевский В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Текст] / В.В. Краевский А.В. Хуторской. - 2003. – 10 с.

Миханова О. П. Формирование универсальных компетенций: от теории к практике / О. П. Миханова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. – № 4 (12). – С. 145–151.

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова пардигма вищої освіти: практичний довідник / Ю. М. Рашкевич. ‒ Л., 2014. - 245 с.

Овчарук О. В. Компетентісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи / О.В.Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. №5 (13). Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html

Hutmacher Walo. Key competencies for Europe: Report of the Symposium Berne, Switzerland, 27-30 March 1996 / Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg. – 1997. – Р. 11.

Tuning Educational Structures in Europe. – http://www.europa.eu.int/comm/education/ policies/educ/tuninig/tuning_en.html, 25.10.2005 р.

Downloads


Переглядів анотації: 270

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
V. H. Muromets, «РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», OD, вип. 1(13), с. 121–130, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ