ЗАСОБИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Victoria H. Muromets

Анотація


У статті розглядається процес формування готовності майбутніх педагогів до попередження та подолання конфліктів в освітньому середовищі; здійснений теоретичний аналіз поняття „превенція”, розкрито потенціал використання засобів естетотерапії у позааудиторній діяльності як превентивного фактору запобігання міжособистісних конфліктів. 


Ключові слова


естетотерапія; освітнє середовище; превенція конфліктів

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонашвілі Ш. О. Школа життя / Ш. О. Амонашвілі /Пер.з російської. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр М. І. Реріха, 2002. – 172 с.

Конфлікт в освітньому середовищі як потреба змін: Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції (20.09.11 – 15.10.11, м. Черкаси) / за ред. Т. Б.Артеменко, В. М.Боголія. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2012. – 110 с.

Лукашонок Л. А. Профессиональная подготовка учителя к разрешению конфликта в воспитательном процессе : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. А. Лукашонок. – М., 1998. – 20 с.

Пов’якель Н.І. Основи психології конфлікту: навчальний посібник (з практикумом). – К.: ВД НПУ імені М.В.Драгоманова, 2009. – 388 с.

Сергєєнкова О. П., Столярчук О.А., Коханова О.П, Пасєка О.В. Педагогічна психологія. [навч. посіб]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

Федій О.А. Естетотерапія /О.А. Федій. – навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.