PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION BACHELORS OF TOURISM TO PROFESSIONAL INTERACTION WITH CONSUMERS OF TOURISM SERVICES

Authors

  • Olesya L. Dyshko Академія рекреаційних технологій і права

Keywords:

preschool education, pedagogical practices, trends education of children of preschool age, advanced pedagogical experience

Abstract

Methodological essence of concept “pedagogical conditions” is disclosed and examined in the article. Complex of pedagogical conditions which promote efficiency of the process of forming readiness of Bachelors of Tourism to professional interaction with consumers of tourism services is defined and characterized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Баглай О.І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.І. Баглай. – Київ, 2013. – 22 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К: Либідь, 1997. – 376 с.

Манько В.М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В.М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153 – 161.

Черезова М.В. Реалізація педагогічних умов комунікативно-професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / М.В. Черезова // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2012. – № 4(239). – Ч.ІІ. – С.64 – 74.

Шафранський В.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.В. Шафранський. – Тернопіль, 2011. – 21 с.

Downloads


Abstract views: 417

Published

2015-02-19

How to Cite

[1]
O. L. Dyshko, “PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION BACHELORS OF TOURISM TO PROFESSIONAL INTERACTION WITH CONSUMERS OF TOURISM SERVICES”, OD, no. 1 (9), pp. 95–103, Feb. 2015.

Issue

Section

Загальний розділ