ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Olesya L. Dyshko Академія рекреаційних технологій і права

Ключові слова:

передовий педагогічний досвід, дошкільне виховання, педагоги-практики, напрями виховання дітей дошкільного віку, форми поширення передового педагогічного досвіду.

Анотація

У статті проаналізовано та розкрито методологічну сутність поняття «педагогічні умови». Визначено та схарактеризовано комплекс педагогічних умов, які сприяють ефективності процесу формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баглай О.І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.І. Баглай. – Київ, 2013. – 22 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К: Либідь, 1997. – 376 с.

Манько В.М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В.М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153 – 161.

Черезова М.В. Реалізація педагогічних умов комунікативно-професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / М.В. Черезова // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2012. – № 4(239). – Ч.ІІ. – С.64 – 74.

Шафранський В.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.В. Шафранський. – Тернопіль, 2011. – 21 с.

Downloads


Переглядів анотації: 412

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
O. L. Dyshko, «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ», OD, вип. 1 (9), с. 95–103, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ