ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Victoria H. Muromets

Ключові слова:

комунікація, міжкультурна комунікація, мовленнєвий етикет, толерантність, професійна діяльність

Анотація

У статті розглядається процес формування ціннісного ставлення до психологічного здоров’я серед студентської молоді; здійснений теоретичний аналіз поняття «психологічне здоров’я особистості»; розкрито потенціал засобів естетотерапії у позааудиторній  діяльності як превентивного фактору запобігання негативних впливів сучасного соціуму на психологічне здоров’я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья [Текст] / В. А. Ананьев. – СПб. : Речь, 2006. – с.

Братусь Б. С . Аномалии личности ⁄ Борис Сергеевич Братусь. – М.: Мысль, 1988.— 301, [2] с.

Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д.Бех. – К. : Либідь, 2006. — 272с.

Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д.Карвасарский. – СПб.: ЗАТ „Видавництво Пітер”, 1999.

Колотій, Н. М. Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Колотій; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.

Семикин Г. И. Комплексное валеологическое сопровождение учебного процесса: Технология и система «Валео-МГТУ» для обеспечения скрининга и мониторинга медико-социального благополучия учащихся и сотрудников в вузе / Г.И.Семикин // Валеология. –2002.– №4.– С. 45.

Cлободчиков В. И. Основы психологической антропологи. Введение в психологию субьективности [учеб.пособие для вузов] / В. И.Слободчиков, Е.И.Исаев. – М.: Школа-Пресс. –1995. – 384 с.

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров ’я / [навч. посібник] / М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І.Кочергіна [за заг. редакцією М.С.Корольчука]. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.

Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 176 с. — (Руководство практического психолога)

Хухлаева О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников ⁄ О.В.Хухлаева. – Академия; Москва; 2003. – 110 с.

Федій О. А. Естетотерапія [навч.-метод.посібник] ⁄ О. А.Федій. – Полтава, 2007. – 245 с.

Downloads


Переглядів анотації: 252

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
V. H. Muromets, «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ», OD, вип. 4 (8), с. 199–207, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ