Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді

Ольга Олексюк

Анотація


У статті аналізуються сучасні концептуальні підходи до сутності, змісту та структури загальнокультурної компетентності учнів. Висвітлюються результати експрес-діагностики загальнокультурної компетентності учнів, а також мотиви вибору джерел масової інформації. Виявляються суперечності у формуванні загальнокультурної компетентності учнів і пропонуються шляхи їх подолання.

Ключові слова


засоби масової інформації; загальнокультурна компетентність; учнівська молодь; компетентнісний підхід; телебачення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Школа контекстного обучения как модель реализации компетентностного подхода в общем образовании / А. А. Вербицкий, О. Б. Ермакова // Педагогика. — 2009. — № 2. — С. 12—18.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2004. — 112 с.

Конасова Н. Ю. Общекультурная компетентность как показатель образованности учащихся школы: пособие для самообразования / Н. Ю. Конасова. — СПб.: СПб. гос. ун-т пед. мастерства, 2000. — 41 с.

Краевский В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. — М.: Академия, 2007. — 352 с.

Невмержицька О. В. Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / О. В. Невмержицька. — Херсон, 2006. — 20 с.

Оборська А. В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні: автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 26.00.01 «Теорія та історія культури» / А. В. Оборська. — К., 2009. — 20 с.

Троянская С. Л. Общекультурная компетентность: опыт определения и структурирования / С. Л. Троянская // Культурно-историческая психология. — 2008. — № 2. — С. 19—23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.