Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів

Олександр Кочерга

Анотація


У статті розглянуто питання запровадження кредитно-модульної системи організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Ключові слова


кредитно-модульна система; дистанційна форма навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / За ред. В. Г. Кременя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384 с.

Сейдаметова З. С. Кредитно-модульна система і вибір навчальної траєкторії / З. С. Сейдаметова // Нові технології навчання: наук.-метод, зб. — К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. — Вип. 43. — С. 3—8.

Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения: метод. рекомендации преподавателям / Под ред. И. А. Цикина. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000.

Кухаренко В. М. и др. Основы дистанционного обучения / В. М. Кухаренко и др. — Х.: ХГПУ, 1999. — 182 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.