ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСНОВА НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМЕНТАР

Rayisa S. Druzhenenko

Анотація


У статті подано лінгвістичний коментар до проблеми навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів мови і літератури на функціональній основі, обґрунтовано семантичний, когнітивний, комунікативний, прагматичний аспекти синтаксичного функціоналізму.

Ключові слова


функціональна основа навчання; функціональний підхід; семантичний; когнітивний; комунікативний; прагматичний аспекти синтаксичного функціоналізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии/А.В. Бондарко. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 208 с.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови/ І.Р. Вихованець. – К.: Наук.думка, 1992. – 224 с.

Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка/М.В. Всеволодова. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 502 с.

Жаборюк О.А. Комунікативно-когнітивна сутність мови та мовлення (філософські аспекти)//Мовознавство. – 2004. - №1. - С.39-44.

Золотова Г. А. Очерк функціонального синтаксиса русского языка. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 325с.

Плющ М.Я. Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативно-прагматичний аспекти): Навч. посібник/ М.Я. Плющ. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 92 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.