СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ» НА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Natalia V. Sl’oza

Анотація


У статті схарактеризовано сутність та ознаки самостійної роботи школярів у навчально-виховному процесі з географії. Згадано прізвища науковців, які працюють над проблемою та їх результати досліджень. Визначено роль нового шкільного підручника в ефективному формуванні умінь самостійної роботи учнів 6 класу. Схарактеризовано можливості нових навчальних видань з курсу „Загальна географія“ для здійснення учнями самостійної навчальної діяльності та формування умінь до неї за допомогою підручника. Доведено, що новостворений підручник з географії для 6 класу є моделлю, яка відображає цілі, принципи, зміст, технологію навчання загальноосвітньої школи.

Ключові слова


самостійна робота; самостійність; формування умінь учнів; шкільний підручник; загальна географія

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряк В. К. Самостійна робота з книгою. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – С. 4.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Харків: СИЦИЯ, 2014. – 256 с.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. – К.: Грамота, 2014. – 240 с.

Географія: підр. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2014. -256 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2011. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/state_standards/

Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Харвест, 2004. – С. 374.

Жемеров О. О., Карпенко О. М. Робота з підручником географії у загальноосвітній школі: Методичний посібник. – Харків: ХНУ, 2010. – С 7.

Кобернік С.Г. Науково-методичні засади географічної освіти в основній школі: монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 114.

Криловець М. Г. Використання методичного потенціалу підручника в процесі навчання географії // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 463.

Лында А. С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. – М.: Высш. Школа, 1979. – С. 15-16.

Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі" [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2014. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zbirnyk__19-20-21_2014%20(3)-11.pdf

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 64 с.

Надтока О. Ф. Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 556-558.

Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-эксперементальное исследование. – М.: Педагогика, 1980. – С. 115-116.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М., 1979. – С. 97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.