ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Nina M. Rudenko

Анотація


У статті аналізуються поняття  сутності математичного мислення як психічного процесу, висвітлено взаємозв'язок між навчанням студентів математиці та розвитком мислення; з'ясовуються  фактори, що впливають на пошук умов ефективного розвитку математичного мислення студентів; розглядаються організаційні форми , методи і прийоми навчання, які мають інноваційний характер.

Ключові слова


мислення; математичне мислення; типи математичного мислення; інтерактивне навчання; інтерактивні технології навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Каплунович И.Я. Психологические закономерности генезиса математического мышления // Математика в вузе и школе: обучение и развитие: Тезисы 16 Всероссийского

семинара преподавателей математики и методики ее преподавания. Новгород, 2007.

Костенко И.П. Кризис отечественного образования// Педагогика, Москва, №7 2012. – ст.41-49.

Максименко С.Д. Загальна психологія. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К.: АСК – 2004. – с. 256.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод, посіб. / О. І. Пометун. - К. : АСК, 2006.-с. 192.

Руденко Н.М. Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів// Науково-матодичний журнал «Нова педагогічна думка», №1, 2014.- ст. 25-29.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник.- К., 2011.- 320 с.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Ужгород : Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2007. – 364 с.

Хинчин А. Я. Педагогические статьи. - М.: АПН РСФСР, 1963. - 128 с.

Хоружа Л.Л. Сучасна особистість і нові педагогічні ракурси// Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 грудня 2012 р. - К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.- ст. 15-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.