Дослідження необхідності впровадження технологій DevOps у навчання майбутніх вчителів інформатики

Автор(и)

  • Лілія Павленко кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянський державний педагогічний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0001-7823-7399
  • Максим Павленко кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянський державний педагогічний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0003-0091-696X
  • Євген Павленко студент, спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Бердянський державний педагогічний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69063, Україна https://orcid.org/0009-0009-7396-4306

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.214

Ключові слова:

середня освіта, вчитель інформатики, комп’ютерні мережі, DevOps, професійна підготовка

Анотація

У статті досліджено проблему впровадження технологій DevOps у навчання майбутніх вчителів інформатики, що виникла у зв’язку з розвитком та розширенням можливостей цифрових технологій та підвищення вимог стейкголдерів до майбутніх вчителів інформатики. З використанням наукових методів аналізу та систематизації наукових публікацій вивчено сучасний стан розвитку технологій DevOps, та їх вплив на процес інформатизації та цифровізації суспільства. Визначено до професійна спільнота IT-фахівців активно впроваджує та популяризує технології DevOps. Проведений аналіз публікацій засвідчив, що сьогодні майже відсутні освітньо-професійні програми, які передбачають вивчення DevOps. Окремо відзначені освітньо-професійні програми зі спеціальності «Середня освіта (Інформатика)». У переважній більшості зміст цих програм не передбачає вивчення елементів DevOps. Сучасні напрямки удосконалення змісту шкільного курсу інформатики передбачають поліпшення його практико-орієнтованості, а технології DevOps зможуть допомогти в цьому. У дослідженні визначені ряд змістових компонентів технологій DevOps які можуть бути впроваджені в підготовку вчителів інформатики, а саме: інфраструктура як код; управління конфігурацією; контейнери; управління контейнерами; безпека інфраструктури; конвеєр розгортання; архітектура мікросервісів; постпродакшн; особливості DevOps для конкретного домену. Вивчення елементів технологій DevOps майбутніми вчителями інформатики має ґрунтуватися на потребах стейкголдерів. Вчителі інформатики не мають володіти всіма технічними та технологічними аспектами впровадження та використання технологій DevOps, але необхідний рівень професійних компетентностей має бути сформований для подальшого успішного працевлаштування. Результати проведеного констатувального експерименту дозволили підтвердити необхідність вивчення технологій DevOps майбутніми вчителями інформатики. Стейкголдери також обрали найбільш актуальні для сучасного вчителя інформатики технології DevOps: інфраструктура як код, контейнери, управління контейнерами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Navchalna prohrama profilnoho rivnia dlia 10–11 klasiv z informatyky [Profile Level Educational Program for 10–11 Grades in Computer Science]. (2011). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Pavlenko, M., Pavlenko, L., & Khomenko, V. (2019). Rozrobka zastosunku dlia provedennia anketuvan ta testuvan v osvitniomu protsesi movoiu Python. Fizyko-matematychna osvita [Development of Application for Investigation and Testing in Python Educational Process]. Physical and Mathematical Education, 4 (22), 100–107. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-022-4-016

Pavlenko, L. V., Pavlenko, M. P., Khomenko, V. H., & Mezhuyev, V. I. (2022). Application of R Programming Language in Learning Statistics. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. 2, 62–72 https://doi.org/10.5220/0010928500003364

Pavlova, N. (2022). Profesiina pidhotovka vchytelia informatyky kriz pryzmu osvitnio-profesiynoi prohramy «Serednia osvita (Informatyka)» [Professional Training of Computer Science Teacher through the Educational and Professional Program of “Secondary Education (Computer Science)”]. Scientific Journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 5, Pedagogical Sciences: Realities and Perspectives, 88, 166–172. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.88.33

Morze, Н., Nanaieva, Т., & Pasichnyk, О. (2022). Stan ta perspektyvy navchannia informatyky v zakladakh zahalnoi serednioi osvity v Ukraini. [Teaching Computer Science in General Education in Ukraine]. Information Technologies and Learning Tools, 92 (6), 1–20. https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5138

Dyck, A., Penners, R., & Lichter, H. (2015, May). Towards Definitions for Release Engineering and DevOps. In 2015 IEEE/ACM 3rd International Workshop on Release Engineering, IEEE, 1–3. https://doi.org/10.1109/RELENG.2015.10

State of DevOps Report. (2021). https://www.puppet.com/success/resources/state-of-devops-report

Oehrlich, E., & Settle, M. (2022). Upskilling IT Annual Skills Report: Upskilling is a Professional and Organizational Imperative. DevOps Institute Inc. 1–58. https://www.devopsinstitute.com/wp-content/uploads/2022/05/Global-Upskilling-IT-2022.pdf?_hsmi=212625443

Tamburri, D. A., & Perez-Palacin, D. (2018). DevOps Quality Engineering. Journal of Software: Evolution and Process, 1–3. https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/20477481/sep_proposal-1521738117003.pdf

Forsgren, N., & Humble, J. (2016). DevOps: Profiles in ITSM performance and contributing factors. In the Proceedings of the Western Decision Sciences Institute (WDSI). https://doi.org/10.2139/ssrn.2681906

Vicente, A., & Cunha, J. (2022, June). Applying the DevOps Methodology for a More Efficient Process of Teaching-Learning Computer Programming. In 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), IEEE, 1–6. https://doi.org/10.1109/EAEEIE54893.2022.9820399

Duvall, P. M., Matyas, S., & Glover, A. (2007). Continuous Integration: Improving software quality and reducing risk. Pearson Education.

Cusumano, M. A., & Selby, R. W. (1998). Microsoft Secrets: How the world’s most powerful software company creates technology, shapes markets, and manages people. Simon and Schuster.

Forsgren, N., & Humble, J. (2016). The Role of Continuous Delivery in IT and Organizational Performance. In the Proceedings of the Western Decision Sciences Institute (WDSI). https://doi.org/10.2139/ssrn.2681909

Mishra, A., & Otaiwi, Z. (2020). DevOps and Software Quality: A systematic mapping. Computer Science Review, 38. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100308

Azad, N., & Hyrynsalmi, S. (2022, October). DevOps Challenges in Organizations: Through Professional Lens. In Software Business: 13th International Conference, ICSOB 2022, Bolzano, Italy, November 8–11, 2022, Proceedings, pp. 260–277, Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20706-8_18

Sánchez‐Cifo, M. Á., Bermejo, P., & Navarro, E. (2023). DevOps: Is there a gap between education and industry? Journal of Software: Evolution and Process, e2534. https://doi.org/10.1002/smr.2534

Amaro, R. M. D., Pereira, R., & da Silva, M. M. (2022). Capabilities and Practices in DevOps: A multivocal literature review. IEEE Transactions on Software Engineering, 49 (2), 883–901. https://doi.org/10.1109/TSE.2022.3166626

Lennon, R. G. (2022, August). DevOps Best Practices in Highly Regulated Industry. In Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology: ICICT 2022, London, Volume 1, pp. 567–585, Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1607-6_51

Best Upcoming DevOps Conferences in 2023. (2023). Eventyco. https://www.eventyco.com/events/conferences/tech~devops

Gall, M., & Pigni, F. (2022). Taking DevOps Mainstream: A critical review and conceptual framework. European Journal of Information Systems, 31 (5), 548–567 https://doi.org/10.1080/0960085X.2021.1997100

The Periodic Table of DevOps Tools is the Industry’s Go-to Resource for Identifying the Best DevOps Tools Available for the Software Delivery Lifecycle. (2023). Digital.AI. https://digital.ai/learn/devops-periodic-table/

Garousi, V., & Felderer, M. (2017). Worlds Apart: Industrial and academic focus areas in software testing. IEEE Software, 34 (5), 38–45. https://doi.org/10.1109/MS.2017.3641116

Hobeck, R., Weber, I., Bass, L., & Yasar, H. (2021, October). Teaching DevOps: A tale of two universities. In Proceedings of the 2021 ACM SIGPLAN International Symposium on SPLASH-E, 26–31. https://doi.org/10.1145/3484272.3484962

Downloads


Переглядів анотації: 41

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

[1]
Л. Павленко, М. Павленко, і Є. Павленко, «Дослідження необхідності впровадження технологій DevOps у навчання майбутніх вчителів інформатики», OD, вип. 2(41), с. 219–246, Чер 2023.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти