Вивчення іноземної мови шляхом створення власних контекстів

Автор(и)

  • Михайло Пилинський викладач, кафедра германської філології, факультет романо-германської філології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Левка Лук`яненка, 13-Б, 04212, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4771-1294

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.25

Ключові слова:

контекст, тлумачення, переклад, методика викладання, іноземна мова, англійська мова, групова робота

Анотація

Стаття пропонує спосіб навчання англійської мови згідно з яким навчання відбувається виключно англійською мовою. Спосіб протиставляється більш звичному способові за якого викладач та студенти послуговуються перекладом англійської мови. На думку автора запропонований у статті спосіб є більш продуктивним, адже на цілений на розвиток пам'яті та мислення у студентів. Цей процес відбувається шляхом створення власних контекстів для незнайомої лексики замість загальновживаних способів підставлення слова у пропуск у реченні, знаходження відповідника чи перекладу. Стаття вміщує достеменний опис та співставлення теоретичної частини обох способів та особливості їх практичного застосування. Спершу, автор у статті окреслює термінологію якою послуговуватиметься у статті та вказує на ширший контекст застосування запропонованого способу із будь-якою парою мов. Далі автор статті наводить переваги тлумачного способу та окреслює його недоліки, порівнюючи його із перекладним способом. Серед переваг автор наводить поліпшення якості усного та письмового спілкування шляхом розвитку навички розуміння співрозмовника без перекладу, перепитувати недочуте та не зрозуміле у поштивий спосіб, шукати потрібну інформацію. Також перевагою тлумачного способу є те, що таким чином значно розширюється доступ до інформації, а також підвищується точність вживання лексики з огляду на мовну ситуацію та особистість мовця. Серед недоліків автор наводить неточність та можливу заангажованість словникової бази, потреба високоосвіченості викладача задля послугування цим способом. Потому у статті подаються загальновживані вправи спрямовані на засвоєння та перевірки вивченої лексики. Автор окреслює недоліки цих вправ та пропонує натомість власну вправу, що підпорядковується тлумачному способу навчання англійської мови. Серед недоліків автор наводить бажання студентів схитрувати шляхом вгадування правильної відповіді, ригідність наданого контексту та утруднення самостійного вжитку вивченої лексики поза цим контекстом, збільшення розриву між студентами із різним рівнем володіння англійською мовою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Boers, F., Eyckmans, J., Kappel, J., Stengers, H., & Demecheleer, M. (2006). Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a Lexical Approach to the test. Language Teaching Research, 10(3), 245–261. https://doi.org/10.1191/1362168806lr195oa

Bogush, A. M., Korolova, T. M., & Popova, O. V. (2019). Teaching Machine Translation to the Students Majoring in the Humanities. Information Technologies and Learning Tools, 71(3), 122-136. https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2724

Bystrova, B. (2009). Perevaghy zastosuvannja prjamogho metodu vykladannja inozemnykh mov u procesi jiji vyvchennja [The advantages of using the direct method of teaching foreign languages whilst studying it]. Ghumanitarna osvita u tekhnichnykh vyshhykh navchaljnykh zakladakh, (17), 207-213. https://doi.org/10.18372/2520-6818.17.2327

Cambridge Dictionary. (2023). Retrieved February 18 2023 from https://dictionary.cambridge.org/

Capo Jr., J., Gillespie, T. (2022, September 14). Perspective | The 'Florida man' is notorious. here's where the meme came from. The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/made-by-history/2022/09/14/florida-men-are-notorious-heres-where-meme-came/

Costley, J. (2021). How role-taking in a group-work setting affects the relationship between the amount of collaboration and germane cognitive load. Int J Educ Technol High Educ 18, 24. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00259-w

Djumabaeva, J. S., Sayfullaeva, R. R., & Kushmanov, J. B. (2022). Methodology Of Teaching Phraseology In English Classes. Journal for Educators Teachers and Trainers, 13(6), 522-527. https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.06.052

Enakrire, R. T. (2021). Knowledge transfer among academics in higher education institutions. Handbook of research on records and information management strategies for enhanced knowledge coordination (pp. 424-441) https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6618-3.ch025

English-Ukrainian Dictionaries. (2011–2020). Comp. by A. Rysin, V. Starko et al. Retrieved from https://e2u.org.ua

Farlex Dictionary of Idioms. (2015). Retrieved from https://idioms.thefreedictionary.com

Glucksberg, S., McGlone, M. S. (2001). Understanding figurative language: From metaphor to idioms (No. 36). Oxford University Press on Demand. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195111095.001.0001

Hammar Chiriac, E. (2014) Group work as an incentive for learning – students’ experiences of group work. Front. Psychol. 5:558. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00558

Harper, D. (n.d.). Online Etymology Dictionary. Retrieved from https://www.etymonline.com

Homeniuk, O. (2019). English Teaching Methods in Bukovina (1918-1930). Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 105-116. https://doi.org/10.18662/rrem/180

Honicke, T., Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63-84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.11.002

Howatt, A. P. R., & Smith, R. (2014). The History of Teaching English as a Foreign Language, from a British and European Perspective. Language & History, 57(1), 75-95. https://doi.org/10.1179/1759753614z.00000000028

Ibanez, F. (2020). Understanding figures of speech: Dependency relations and organizational patterns. Language & Communication, 71, 16-38. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2019.12.002

Karpenko, Y. (2017). Emocijnyj intelekt jak faktor osobystisnogho zhyttjezdijsnennja [Emotional Intelligence as a Factor of Personal Life Fulfilment]. Psykhologhichni perspektyvy, 30 (Dec. 2017), 50–63. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-30-50-63.

Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it? World Conference on Learning, Teaching & Administration, 31, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.073

Laufer, B., & Goldstein, Z. (2004). Testing vocabulary knowledge: Size, strength, and computer adaptiveness. Language Learning, 54, 399–436. https://doi.org/10.1111/j.0023-8333.2004.00260.x

Locke, J. (1824). The Works, vol. 8 (Some Thoughts Concerning Education, Posthumous Works, Familiar Letters). Rivington.

Macrie-Shuck, M., Talanquer, V. (2021). How Students Use Whiteboards and Its Effects on Group Work Journal of Chemical Education 98 (12), 3723-3730 https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00962

Mayr, R., Morris, J. (2021). Social and Psychological Factors in Bilingual Speech Production: Introduction to the Special Issue. Languages. 6. 155. https://doi.org/10.3390/languages6040155

Murray, J. (2021). Good teachers are always learning, International Journal of Early Years Education, 29:3, 229-235, https://doi.org/10.1080/09669760.2021.1955478

Ness, I.J. (2020). Zone of Proximal Development. In: The Palgrave Encyclopedia of the Possible. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98390-5_60-1

Poplavska, N., Synorub, H., Yordan, H., Medynska, O., Kushnir, O., & Dragan-Ivanets, N. (2022). The use of binary online lessons in the context of forming critical thinking in future journalists. Journal of Curriculum and Teaching, 11(1), 273-285. https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p273

Publishers, H.C. (n.d.). The American Heritage Dictionary. Retrieved from https://www.ahdictionary.com

Rafatbakhsh, E., Ahmadi, A. (2019). A thematic corpus-based study of idioms in the Corpus of Contemporary American English. Asian. J. Second. Foreign. Lang. Educ. 4, 11. https://doi.org/10.1186/s40862-019-0076-4

Riezina, O. V. (2019). Methodological Aspects of Teaching Students to Create Digital Frequency Dictionaries. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 214-225. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2498

Sam D, Praveen. (2016). Natural Approach of Teaching English Language on a Flipped Classroom Platform to Tertiary Level Engineering Learners. International Journal of Educational Sciences. 14. 13-18. https://doi.org/10.1080/09751122.2016.11890474

Sengupta, E., Blessinger, P., & Makhanya, M. S. (2021). Introduction to Humanizing Higher Education through Innovative Approaches for Teaching and Learning. Humanizing Higher Education through Innovative Approaches for Teaching and Learning, 35, 3-11. https://doi.org/10.1108/s2055-364120200000035003

Severyna, H., & Taranenko, L. (2019). Linghvostylistychni osoblyvosti movlennja riznykh typiv osobystosti (na materiali anghlijsjkoji movy) [Linguo-stylistic characteristics of different personality types’ speech (a study based on the English language material)]. Molodyj vchenyj, 10 (74), 516-524. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-109

Tehrani, A. R., Barati, H., & Youhanaee, M. (2013). The effect of methodology on learning vocabulary and communication skills in Iranian young learners: A comparison between audiolingual method and natural approach. Theory and Practice in Language Studies, 3(6), 968-976. https://doi.org/10.4304/tpls.3.6.968-976

Tyng, C.M., Amin, H.U., Saad, M.N.M., & Malik A.S. (2017) The Influences of Emotion on Learning and Memory. Front. Psychol. 8:1454. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01454

Wiktionary. (n.d.). Retrieved from https://en.wiktionary.org/wiki/

Wray, A. (2000). Formulaic sequences in second language teaching: Principle and practice. Applied Linguistics, 21(4), 463–489. https://doi.org/10.1093/applin/21.4.463.

Downloads


Переглядів анотації: 57

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

[1]
М. Пилинський, «Вивчення іноземної мови шляхом створення власних контекстів», OD, вип. 2(41), с. 97–126, Чер 2023.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти