Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи

Автор(и)

  • Роман Гуревич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0003-1304-3870
  • Леонід Коношевський Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-7710-1251
  • Надія Опушко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-3013-2675

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.342

Ключові слова:

цифрова дидактика, цифрове освітнє середовище, цифровізація, цифрові технології, освіта, технології в освіті, модернізація освіти

Анотація

У статті проаналізовано цифровізацію сучасної освіти. Її актуальність визначається роллю освіти у житті сучасного суспільства, що орієнтується на принципи та цінності постіндустріальної епохи. В удосконаленні національної освіти з кожним роком усе більшу роль набувають цифрові технології, що сприяють підвищенню якості підготовки майбутніх учителів і зближення освіти з наукою. Водночас ці технології потребують аналізу їх впливу на суспільство. В зв’язку з цим вивчення питань цифровізації освіти та її соціальних наслідків видається дуже актуальним напрямом наукових досліджень.

Для досягнення поставленої мети використано методи соціального пізнання, аналізу філософської, соціологічної, педагогічної літератури, синтезу та моделювання соціально-культурних процесів.

Визначено основні проблеми цифровізації освіти: дегуманізація освітніх, а далі всіх інших соціальних відносин, здатності здобувачів освіти до творчості, зростання прагматизму й індивідуалізму на основі цінностей особистого комфорту й споживання. Визначено перспективи цифровізації системи освіти: інструментальні – оснащення освітніх закладів якісним програмним забезпеченням, інформаційними системами, що забезпечують доступ до освітніх ресурсів, впровадження інформаційних (дистанційних) технологій, он-лайн-навчання, зміна вимог до викладачів і здобувачів освіти, становлення нових освітніх структур, неминучі зміни звичних форм і методів навчання; ціннісно-смислові – знаходження гармонійної єдності з найкращими традиціями вітчизняної освіти. Розв’язання практичних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики цифровізації різних сфер суспільних відносин, що сприяють координації зусиль науковців, політиків, інститутів громадянського суспільства з соціально-економічного та культурного розвитку інформаційного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Роман Гуревич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Леонід Коношевський, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Надія Опушко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, Україна

Посилання

Antoniuk, V. P. (2019). Zaluchenist naselennia Ukrainy v protsesy tsyfrovizatsii. Pobudova informatsiinoho suspilstva: resursy i tekhnolohii : materialy XVIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 19-20 veresnia 2019 r. / MON Ukrainy, UkrINTEI.

Barglow, R. (1994). The Crisis of the Self in the Age of Information: Computers, Dolphins and Dreams. Routledge, 1994. 227 р.

Bordas-Beltrán, J. L., & Arras-Vota, A. M. (2018). Mexican students’ perspectives on ICT competencies. A gender-based analysis. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 462– 477.

Borodkina, I., & Borodkin, H. (2018). Model tsyfrovoi kompetentsii studentiv. Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi,1, 27–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dpitsca2018_14

Brolpito, A. (2018). Digital skills and competence, and digital and online learning. European Training Foundation.

Chen, F., Gorbunova, N. V., Masalimova, A. R., & Bírová, J. (2017). Formation of ICT-Competence of Future University School Teachers. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13 (8), 4765–4777.

Chernetskyi, I. S., Slipukhina, I. A., & Polikhun, N. I. (2020). Fizyka. Prykladni metodyky instrumentalnoi tsyfrovoi dydaktyky : navchalno-metodychnyi posibnyk. Mala akademiia nauk Ukrainy.

Horst, Н. A., & Miller, D. (Eds.). (2012). New Media Technologies in Everyday Life. Digital Anthropology, 61–79.

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu., Opushko, N. R., Ilnitska, T. S., & Plakhotniuk, H. M. (2021). Rol tsyfrovykh tekhnolohii navchannia v epokhu tsyvilizatsiinykh zmin. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem, 62, 28–38.

Is There A Global Culture? (1992). Intermedia, 20(4-5), 11–12.

Kamalodeen, V. J., Figaro-Henry, S., Ramsawak-Jodha, N., & Dedovets, Z. (2017). The Development of Teacher ICT competence and confidence in using Web 2.0 tools in a STEM professional development initiative in Trinidad. Caribbean Teaching Scholar, 7, 25–46.

Karpliuk, S. O. (2019). Osoblyvosti tsyfrovizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli. Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku : мaterialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy, 4 kvitnia 2019 r. (s. 188–197).

Kołodziejczak, B., & Roszak, M. (2017). ICT competencies for academic E-learning. Preparing students for distance education – authors’ proposal. ICTE Journal, 6(3), 14–25.

Kontseptsiia rozvytku ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitkucifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennyaplanu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na2018-2020 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n14.

Kucherak, I. V. (2020). Tsyfrovizatsiia ta yii vplyv na osvitnii prostir u konteksti formuvannia kliuchovykh kompetentnostei. Innovatsiina pedahohika, 22(2), 91–94.

Miller, D., Horst, H. A. (Eds.). (2012). The Digital and the Human: A Prospectus for Digital Anthropology. Digital Anthropology, 3–38.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2018). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu osvitniu elektronnu platform : nakaz № 523 vid 22 travnia 2018. https://ips.ligazakon.net/document/ RE32154?an=103

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Negroponte, N. (n. d.). Being Digital, First Vintage Books. URL : http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-Being-Digital-Vintage-1996.pdf

Ruthven, K. (2012). The didactical tetrahedron as a heuristic for analysing the incorporation of digital technologies into classroom practice in support of investigative approaches to teaching mathematics. ZDM. The International Journal of Mathematics Education, 44(5). Р. 627–640. https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-011-0376-8

Sachaniuk-Kavetska, N. V., Maiatina, N. V., & Novak, O. M. (2021). Tsyfrova pedahohika u konteksti pidvyshchennia yakosti osvitanikh posluh. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 80(2). Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, 131–135.

Sahan, O. V. (2020). Tsyfrova dydaktyka: realii ta perspektyvy. In Aktualni problemy fakhovoi pidhotovky suchasnoho pedahoha : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vyd-vo KhDU, (s. 435–440).

Spante, M., Hashemi, S. S., Lundin, M., & Algers, A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. Cogent Education, 5. URL: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2018.1519143/figures-tables

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty «tsyfrovizatsii» Ukrainy do 2020 roku (proekt). (2016). https://ucci.org.ua/uploads/files/ 58e78ee3c3922.pdf (data zvernennia 17.8.2022).

Tulinayo, F. P., Ssentume, P., & Najjuma, R. (2018). Digital technologies in resource constrained higher institutions of learning: a study on students’ acceptance and usability. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. https://doi.org/10.1186/s41239-018-0117-y

Tymofieieva, I. B., & Netreba, M. M. (2019). Uprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii u pidhotovku maibutnikh pedahohiv. Innovatsiina pedahohika, 11, 3,191–195.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. https://uk.wikipedia.org/wiki/ (data zvernennia: 10.10. 2022)

Downloads


Переглядів анотації: 222

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

[1]
Р. Гуревич, Л. . Коношевський, і Н. Опушко, «Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи», OD, вип. 3-4, с. 22–46, Груд 2022.

Номер

Розділ

Інновації в освіті