Формування вмінь ставити запитання (із досвіду мовної підготовки іноземних студентів-медиків)

Автор(и)

  • Ірина Таможська доктор педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки 1 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-0865-2380

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.26

Ключові слова:

іноземні студенти-медики, мовна підготовка, ситуативно зумовлені комунікативні вправи, уміння запитувати, умовно-комунікативні вправи

Анотація

У запропонованій статті репрезентовано систему авторських вправ (умовно-комунікативні, ситуативно зумовлені комунікативні) для формування вмінь ставити запитання (запитувати), що виконували іноземні студенти медичного факультету в усній / письмовій формі. Акцентовано на ефективності вправ як дидактичного засобу, що використовується під час мовної підготовки іноземних студентів-медиків для формування вмінь ставити різні типи запитань (відкриті, закриті, уточнювальні), що сприяє діалогічному спілкуванню фахівців галузі лікувальної справи з пацієнтами / колегами. До завдань вправи подається інструкція, таблиці / зразки / теоретичний матеріал. З’ясовано, що підґрунтям для оволодіння іноземними студентами медичного факультету вміннями ставити запитання, є наявні стійкі знання на рівні фахового спілкування, зокрема медичної термінології, теоретичні знання щодо різних типів запитань, набутий комунікативно-мовленнєвий досвід під час практичного навчання в закладах охорони здоров’я, а також такі уміння: 1) правильно поєднувати мовні одиниці; 2) визначати мету запиту відповідно до змісту спілкування / професійно-комунікативної ситуації; 3) прогнозувати / скерувати ймовірні відповіді пацієнта / його родичів / фахівців галузі лікувальної справи, що уточнює / доповнює наявне знання відповідно до запиту. Зазначено, що медичні терміни (види захворювань, симптоми, скарги, характер болю, ліки, органи та частини тіла людини) в питальних реченнях маркують модельовані професійно-комунікативні ситуації, визначають семантичну й концептуальну єдність висловлень фахівців лікувальної справи та пацієнтів / колег. Запропоноване навчально-методичне забезпечення (умовно-комунікативні, ситуативно зумовлені комунікативні вправи) сприяє збагаченню наявного вакабуляру іноземних студентів-медиків активною та пасивною термінологічною лексикою, свідомому регулюванню професійної лексики в структурі «питання – відповідь» під час імітаційної діалогічної практики за різними моделями (лікар пацієнт, лікар колега). Презентовані методичні напрацювання передбачають роботу над усвідомленням необхідності оволодіння вміннями ставити запитання для ефективного діалогічного спілкування фахівців галузі лікувальної справи з пацієнтами / їхніми родичами / колегами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bondarenko, N. V. (2020). Uminnia zapytuvaty y vidpovidaty yak nevidiemnyi skladnyk kompetentnisnoho navchannia [The ability to ask and answer as an inseparable component of competence-based learning]. World science: problems, prospects and innovations: 4th International scientific and practical conference (December 23–25). Toronto, Canada, 210–219.

Diadchenko, H., Tamozhska, I., Rud, O., Rudnytska, Z., Kulishenko, L. & Kumeiko, T. (2023). Formation of Communicative Competence of Foreign Students in Post-Industrial Society: Electronic Tutoring and Mentoring. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Section. Psychology. Vol. 14, Issue 1, 207–219. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/14.1/414

Zhyhadlo, O. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia zapytan v anhlomovnomu yurydychnomu dyskursi [Specific features of functioning of questions in English legal discourse]. South Archive (Philological Sciences), LXXX, 32–35. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2019-80-7

Ivanytska, N. B., & Ivanytska, N. L. (2019). Komunikatyvno-prahmatychnyi potentsial interohatyviv anhlomovnoi naukovoi statti [Communicative and Pragmatic Potential of the Interrogatives in the English Scientific Papers]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences, 1 (89), 63–69.

Kosarieva, H., Vasylenko, O., Breslavets, N., Tamozhska, I., Anikina, I., & Mordovtseva, N. (2022). Methods of Critical Thinking in Classes of Philological Disciplines in Higher Education Institutions: Neuroscientific Approach. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(4), 459–470. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/399

Lytvynenko, N. P. (2011). Leksyko-syntaksychne vyrazhennia intentsii likaria u profesiinomu movlenni [Lexic-syntactic expression of intentions of doctor in the professional language]. Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University, 6, № 1, 301–309. DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v6i1.809

Mezhov, O. H., Kostusiak, N. M., & Zdikhovka, T. V. (2022). Komunikatyvno-syntaksychna orhanizatsiia pytalnykh vyslovlen u konteksti novitnikh linhvistychnykh paradyhm [Communicative and syntactic organization of interrogative statements in the context of the latest linguistic paradigms]. Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Philology. Journalism, 33 (72), 2, 1, 12–17.

Pometun, O., & Hupan, N. (2020). Potentsial zakrytykh i vidkrytykh zapytan u navchanni istorii [The potential of closed-ended and open-ended questions in history teaching]. Psychological and Pedagogical Problems of Modern School, 1(3), 1, 127–139.

Savchuk, A. Ya. (2018). Funktsii pytalnykh rechen v naukovo-krytychnomu dyskursi [Functions of interrogative sentences in scholarly-critical discourse]. Philological Periodical of Lviv, 4, 94–98. DOI: https://doi.org/10.32447/2663-340Х-2018-4-94-98

Shabat-Savka, S. T. (2014). Katehoriia komunikatyvnoi intentsii v ukrainskii movi [The category of communicative intention in the Ukrainian language]. Chernivtsi: Bukrek, 412.

Shevchuk, S. V., Klymenko, I. V. (2012). Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam: pidruchnyk [Ukrainian Language for Professional Purposes: textbook]. Kyiv: Altera, 2012, 696.

Downloads


Переглядів анотації: 54

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

[1]
І. Таможська, «Формування вмінь ставити запитання (із досвіду мовної підготовки іноземних студентів-медиків)», OD, вип. 2(41), с. 201–218, Чер 2023.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті