ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БІЗНЕС-УСТАНОВ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.210

Ключові слова:

кар’єрне зростання, система мотивації, організаційно-методичні засади розвитку мотивації персоналу, мотиваційний процес розвитку персоналу бізнес-установ

Анотація

У статті розглядаються організаційно-методичні засади розвитку мотивації персоналу бізнес–установ до кар`єрного зростання завдяки використанню сучасних педагогічних методів. Автор аналізує  особливості системи мотиваційних заходів, які пояснюють важливість стимулювання працівників установи до професійного розвитку та навчання, на прикладі діяльності Відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Полтавського державного аграрного університету. В статті надається характеристика основних чинників стимулювання розвитку професійної освіти працівників, а також представлена система мотивації персоналу в бізнес-установах, яка покликана підвищити рівень працездатності та ефективності підприємства чи установи. Особлива увага автором приділена шляхам удосконалення системи мотивації персоналу до кар’єрного зростання, завдяки яким організація або підприємство зможе розробити систему мотиваціїї працівників до професійного вдосконалення та  самоосвіти, що, в свою чергу, забезпечить високий рівень конкурентоспроможності як персоналу, так і установи і  сприятиме відновленню економічної системи країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Яна Лутаєнко, Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Магістрантка освітньої програми «Корпоративна освіта та розвиток персоналу» кафедри теорії та історії педагогіки Педігогічного інституту

Посилання

Авшенюк Н. М. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX - початок XXI ст.) : Автореферат дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2015. 346с.

Красношапка В. В. Управління людськими ресурсами: курс лекцій. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 119 с.

Макклелланд Д. Мотивація людини. 2007. 672 с.

Маслоу А. Мотивація і особистість. 3-є вид., 2008. С. 352.

Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання. Кіровоград: ПіК, 2013. 426 с.

Сігаєва Л.В. Неперервна освіта для ціложиттєвого розвитку особистості людини: історико-педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: Теорія і практика. 2018. 213с.

Сластенін В.А. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. М.: Академія, 2012. 576 с.

Управління розвитком персоналу: Навч. посібник / Т. П. Збрицька, Г. О. 406 с.

Фалмер Р.М. Енциклопедія сучасного керування. Т21. К.: 2018. 216 с.

Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Снидерман Б. Мотивація до роботи і розвитку: Пер. с англ. М.: Вершина, 2007. 240 с.

Downloads


Переглядів анотації: 314

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
Я. Лутаєнко, «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БІЗНЕС-УСТАНОВ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ», OD, вип. 37, вип. 2, с. 148–158, Лип 2022.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії