ДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Лашук Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035 https://orcid.org/0000-0002-5181-8545
  • Лідія Гречок Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035 https://orcid.org/0000-0002-1549-2824
  • Світлана Кормільцина Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035 https://orcid.org/0000-0003-4270-7082

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.7

Ключові слова:

іноземна мова, іншомовна підготовка, методи, неперервна освіта, освіта дорослих, принципи, стратегії

Анотація

Статтю присвячено розгляду проблем, що стосуються іншомовної підготовки в системі неперервної освіти. Дано визначення неперервної освіти згідно документів ЮНЕСКО. Виділено переваги безперервного навчання та труднощі, які належить враховувати в освітньому процесі дорослих. Акцентовано увагу на принципах неперервної освіти та завданнях, які потрібно вирішити у контексті їх реалізації. Аналізується важливість іншомовної підготовки з метою формування іншомовної комунікативної компетентності та роль іноземної мови як інструменту пізнання та здобуття знань. Установлено, що іноземна мова є важливим компонентом професійної підготовки фахівців будь-якої галузі знань. Запропоновано комбінування методів розвитку критичного та креативного мислення, кооперативного навчання, проблемного, проєктного методів як ефективних для формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих. Підкреслюється важливість наступності між етапами оволодіння іноземною мовою та використання формувального оцінювання попередньої системи знань. Запропоновано стратегії «ІНСЕРТ», «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався», створення ментальних карт для встановлення зв’язку з попередніми та здобутими знаннями, для визначення перспектив в іншомовній підготовці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Лашук, Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Лідія Гречок, Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

Старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Світлана Кормільцина, Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

Викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Посилання

Malcolm S. Knowles The modern practice of adult education. From Pedagogy to Andragogy. Cambridge, The Adult Education Company. 1980. 400 p.

Каніболоцька О. Сучасний стан неперервної професійної підготовки вчителя іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Актуальні питання гуманітарних наук. Том 2, № 29 (2020). С. 201-205.

Фельцан І. Особливості іншомовної підготовки в освіті дорослих у європейських країнах. Вісник Львівського університету, 2017. Вип. 32. С. 347–354.

Ефименко С.В. Формирование конкурентоспособного специалиста на занятиях по иностранному языку в системе непрерывного профессионального образования. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, 2015. № 13. С. 456-459.

Коряковцева Н.Ф. Актуальные вопросы непрерывного лингвистического образования в системе преемственных уровней подготовки по иностранному языку. Вестник Московского государственного лингвистического университета, 2017. № 5 (782). С. 68-80.

Laal M. Lifelong learning: What does it mean? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011. Vol. 28. p. 470 – 474. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811025298.

Ates Н., Alsal К. The Importance of Lifelong Learning has been Increasing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012. Volume 46. P. 4092-4096. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812019416.

Lifelong Learning ABT2611. Department of Abet and Youth Development. University of South Africa. Institute for Adult Basic Education, 2015. 68 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245101.

UNESCO Institute for Lifelong Learning: promoting lifelong learning for all. Hamburg: UIL, 2019. 12 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368557?posInSet=4&queryId=d0f58070-8685-4d38-97e6-041966b55f36.

Kallen D., Bengtsson J. Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris (France). Centre fgor Educationa'l Research and Innovation. 1973. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED083365.pdf.

Collins J. Education Techniques for Lifelong Learning. RadioGraphics. Vol. 24, № 5. p. 1483 – 1489. (https://doi.org/10.1148/rg.245045020)

European Commission. Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages. URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learning-languages_en (last accessed 19.09.2020).

Щербак О.І., Софій Н.З., Бович Б.Ю. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2014. 136 с.

Downloads


Переглядів анотації: 106

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Н. Лашук, Л. Гречок, і С. Кормільцина, «ДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 91–104, Чер 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти