СОМАТИЧНІ РУХИ ЯК КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

  • Юрій Волощенко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7180-0342

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.3

Ключові слова:

виховання соматичних рухів, соматичне виховання, соматичні рухи, терапія соматичних рухів, усвідомлення

Анотація

Сфера соматичного виховання, яка є невід’ємним складником сучасної системи гуманітарних знань на Заході, зовсім не відображена в українській педагогіці і має фрагментарне висвітлення в українській науці на сьогодні. Швидкоплинний світ вимагає від людини такої ж миттєвої адаптації, нових умінь і навичок у відповідь на модерні виклики. Постає гостра необхідність у сучасних підходах до відновлення здоров’я, покращення функціонування, розвитку усвідомлення. Стратегічна ціль представленого дослідження полягає у спрямуванні уваги наукової спільноти на нову для України галузь знань і доведенні значущості сфери соматичного виховання.
Наукові пошуки, які, в умовах сьогодення, мають на меті покращувати якість життя, збільшувати строк активного довголіття завжди будуть актуальними.
Щоб досягати поставлених цілей людина має розвивати широту і різноманітність моторної пам’яті, здатність регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів, зберігати статичну і динамічну рівновагу, розслабляти м’язи, що не беруть участі у роботі в даний момент часу та ін. В парадигмі соматичного виховання є свої засоби, які спроможні фахово вирішувати подібні завдання.
Також потребує вивчення поняття «соматичні рухи», яке є базовим концептом соматичного виховання. Ефективність використання цього засобу повністю залежить від здатності людини усвідомлювати. Саме роль усвідомлення в процесі соматичного виховання є однією з цілей даного дослідження. Традиційно в галузі фізичної культури і спорту автори вивчають вплив засобів фізичного виховання на фізичні можливості і здібності людини, маючи на увазі зовнішні фактори. Зрідка йдеться про внутрішній світ людини, його категорії, які дійсно є вирішальними у процесі фізичного і ментального вдосконалення. Один із кращих учнів Моше Фельденкрайза - Йоханан Ріверант в книзі "Acquiring the Feldenkrais profession", за якою дотепер навчають практиків методу Фельденкрайза (FM) в Тель-Авіві, приділяв значну увагу саме психічній складовій процесу розвитку рухових можливостей. Описуючи цілі та засоби методу, він зазначав, що "сама ідея діяти по-іншому залежить від наших потреб і від нашої допитливості. Але це також визначально залежить від сенсорного зворотного зв'язку".

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Волощенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

Старший викладач кафедри спорту та фітнесу факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту

Посилання

Iсторiя фiлософiї: підручник / В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г. Є. Аляєв та ін. Київ. 927 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Київ : Олімпійська література, 2012. 392 с.

Dragon D. A. Creating cultures of teaching and learning: Conveying dance and somatic education pedagogy. Journal of Dance Education. 2015, 15(1), 25-32, DOI:10.1080/15290824.2014.995015

Eddy M. A brief history of somatic practices and dance: Historical development of the field of somatic education and its relationship to dance. Journal of Dance & Somatic Practices. 2009, 1(1), 5-27, DOI:10.1386/jdsp.1.1.5_1 (https://doi.org/10.1386/jdsp.1.1.5_1).

Feldenkrais M. Embodied wisdom: The collected papers of Moshe Feldenkrais. Berkeley, California : North Atlantic Books, 2011. 229 с.

Lundqvist L. O., Zetterlund C., & Richter H. O. Effects of Feldenkrais method on chronic neck/scapular pain in people with visual impairment: a randomized controlled trial with one-year follow-up. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2014, 95(9), 1656-1661, DOI:10.1016/j.apmr.2014.05.013 (https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.05.013).

Mullan K. J. Somatics: Investigating the common ground of western body–mind disciplines. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. 2014, 9 (4), 253-265, DOI:10.1080/17432979.2014.946092

Rywerant Y. Acquiring the Feldenkrais profession. Tel Aviv, Israel : El-Or Ltd, 2000. 63 с.

Saumaa H. Somatic Practices: Going Beyond the Classroom to Build Resilience and Gain New Insights. Alternative and Complementary Therapies. 2020, 26(3), 106-108, DOI:10.1089/act.2020.29276.hsa

Teixeira-Machado L., Araújo F. M., Cunha F. A., Menezes M., Menezes T., & DeSantana J. M. Feldenkrais method-based exercise improves quality of life in individuals with Parkinson's disease: a controlled, randomized clinical trial. Alternative therapies in health and medicine. 2015, 21(1), 8-14, PMID: 25599428.

Dragon, D. A. (2015). Creating cultures of teaching and learning: Conveying dance and somatic education pedagogy. Journal of Dance Education, 15(1), 25-32, DOI:10.1080/15290824.2014.995015 https://doi.org/10.1080/15290824.2014.995015 (eng).

Eddy, M. (2009). A brief history of somatic practices and dance: Historical development of the field of somatic education and its relationship to dance. Journal of Dance & Somatic Practices, 1(1), 5-27, DOI:10.1386/jdsp.1.1.5_1 (eng).

Feldenkrais, M. (2011). Embodied wisdom: The collected papers of Moshe Feldenkrais. Berkeley, California: North Atlantic Books (eng).

Istorija filosofiji: pidruchnyk (2010). V. I. Jaroshovecj, O. V. Aljeksandrova, Gh. Je. Aljajev (Ed.). K.: VPC «Kyjivsjkyj universytet», 927 (ukr).

Lundqvist, L. O., Zetterlund, C., & Richter, H. O. (2014). Effects of Feldenkrais method on chronic neck/scapular pain in people with visual impairment: a randomized controlled trial with one-year follow-up. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(9), 1656-1661, DOI:10.1016/j.apmr.2014.05.013 (eng).

Mullan, K. J. (2014). Somatics: Investigating the common ground of western body–mind disciplines. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 9(4), 253-265, DOI:10.1080/17432979.2014.946092 (eng).

Rywerant, Y. (2000). Acquiring the Feldenkrais profession. Tel Aviv, Israel: El-Or Ltd (eng).

Saumaa, H. (2020). Somatic Practices: Going Beyond the Classroom to Build Resilience and Gain New Insights. Alternative and Complementary Therapies, 26(3), 106-108, DOI:10.1089/act.2020.29276.hsa (eng).

Teixeira-Machado, L., Araújo F. M., Cunha, F. A., Menezes, M., Menezes, T., & DeSantana, J. M. (2015). Feldenkrais method-based exercise improves quality of life in individuals with Parkinson's disease: a controlled, randomized clinical trial. Alternative therapies in health and medicine, 21(1), 8-14, PMID: 25599428 (eng).

Teorija i metodyka fizychnogho vykhovannja : pidruchnyk (2012). T. Ju. Krucevych. K.: VP «Olimpijsjka literatura», 392 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 142

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Ю. Волощенко, «СОМАТИЧНІ РУХИ ЯК КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 29–44, Чер 2021.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти