НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ

Автор(и)

  • Тетяна Лещенко Полтавський державний медичний університет, вул. Шевченка, 23, 36011, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-8498-9802
  • Марина Жовнір Полтавський державний медичний університет, вул. Шевченка, 23, 36011, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-8498-9802
  • Наталя Гринько Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, 58000, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0003-3527-3546

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.8

Ключові слова:

інноваційні технології, (інтелектуальна) ментальна карта, студент-іноземець, українська мова як іноземна, медичний вищий заклад освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемі ефективного впровадження надсучасних освітніх технологій в навчальний процес в контексті суттєвих модифікацій і змін в галузі вітчизняної освіти. У розвідці розглянуто ключові аспекти формування мовної особистості іноземного студента-медика, його мовної, мовленнєвої, комунікативної й соціокультурної компетентностей шляхом раціонального використання освітньої інноватики й актуального інформаційного і технічного забезпечення навчального процесу. Авторами зауважено про важливість і своєчасність омовлених новацій та осучаснених педагогічних методів і методик для активізації студентської активності, послідовності в навчанні, а також для розкриття їхнього внутрішнього потенціалу, саморозвитку, стимуляції пошукової активності, систематизації навчальної діяльності й упорядкування набутих раніше знань. Дослідниками зауважено про ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вишівський навчальний процес. Крім цього, у праці вказано на переваги педагогічної інноватики у порівнянні з традиційними методами подачі навчальної інформації. Проінтерпретовано й систематизовано окремі теоретичні зауваги щодо суті і специфіки досліджуваної педагогічної технології. У розвідці також витлумачено термін інтелектуальна (ментальна) карта, наведено й проаналізовано узуальні особливості карт. Подано перелік комп’ютерних програм, які можна використовувати для створення індивідуальних ментальних карт. Обґрунтовано доцільність та раціональність використання розглядуваної технології на заняттях з дисципліни «Українська мова як іноземна» в медичному виші. Подано й детально проаналізовано низку ментальних карт, які можна використовувати під час вивчення студентами-медиками навчального предмета «Українська мова як іноземна» (І курс, спеціальність «Медицина»).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Лещенко, Полтавський державний медичний університет, вул. Шевченка, 23, 36011, м. Полтава, Україна

кандидат філологвчних наук, доцент, завідувачка кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

Марина Жовнір, Полтавський державний медичний університет, вул. Шевченка, 23, 36011, м. Полтава, Україна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

Наталя Гринько, Буковинський державний медичний університет, Театральна площа, 2, 58000, м. Чернівці, Україна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенк

Посилання

Jonathan, S. (2019). An Introduction to Medical Decision Making. Springer International Publishing (eng).

Leschenko, T. (2018). Zdorov'ya vs. hvoroba v kontekstі slovesnoyi reprezentacіyi cіnnіsnoyi kartini svіtu suchasnogo lіkarya [Health vs. illness in the context of verbal representation of the value picture of the world of the modern physician]. Psycholinguistics, 24 (2), p. 163-180, https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-163-180 (ukr).

Leshchenko, T., & Zhovnir, M. (2020). Vikoristannya elektronnogo servіsu Kahoot pіd chas vivchennya predmeta «Ukraїns'ka mova yak іnozemna» u vishchomu medichnomu zakladі osvіti [The use of Kahoot to study Ukrainian Language as Foreign in medical higher educational institution]. Modern medical education: methodology, theory, practice: materials All-Ukrainian. scientific-scientific conf. with international participation (Poltava, March 19, 2020). Poltava, 2020. p. 124–127 (ukr).

Leshchenko, T., & Zhovnir, M. (2020). Mind mapping technique in Ukrainian as a foreign language teaching».Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschafts plattform. p. 20-23, 10.36074/05.06.2020.v2.05 (eng).

Aslamova, M., Zhovnir, M., Bondar, N. (2019), Іnternet-shchodenniki іnozemnih studentіv yak element diskursu blogosferi [Internet journals of foreign students as an element of the discussion of the blogosphere]. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications. 2019. №4. p. 6-10, https://doi.org/ 10.32838/2663-6069/2019.4-1/02 (ukr).

Budd, J. W. (2010). Mind Maps As Classroom Exercises Articlein». The Journal of Economic Education. №35(1), р. 35-46, https://doi.org/ 10.3200/JECE.35.1.35-46

(eng).

Buzan, T. (2004). The Mind Mapbook: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain’s Untapped Potential. New York, Pengiun Book (eng).

Pozdnyakova, T. (2018). Vіzualіzacіya ta strukturuvannya іnformacіyi za dopomogoyu mental'nih kart na urokah bіologіyi [Visualization and structuring of information with the help of mental maps in biology lessons] (ukr).

Kotcherlakota, S. Zimmerman L., Berger A. M. (2013). Developing Scholarly Thinking Using Mind Maps in Graduate Nursing Education. Nurse Educator. №38 (6), pp. 252-255, https://doi.org/ 01.NNE.0000435264.15495.51 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
T. Leshchenko, M. Zhovnir, і N. Grinko, «НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 105–118, Чер 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти