ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ КАНАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Зоряна Мохоньок Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Миру, 24, 40007, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-3923-8940

Ключові слова:

детермінанти здоров’я, здоров’я населення, формування здорового способу життя людей

Анотація

Дослідження соціально-культурного стану сьогоднішньої України демонструє, що пропагування здорового способу життя населення та збереження здоров’я нації є одним із пріоритетних векторів розвитку держави й суспільної свідомості. Зміни у культурному, економічному та соціальному житті України, що відбулися за останні роки, виявляють нагальні проблеми у вітчизняній системі охорони здоров’я населення, вказуючи на необхідність перегляду підходів до її вдосконалення та модернізації. Глобальний локдаун, що відбувся через спалах коронавірусу COVID-19, буквально паралізував увесь світ, викривши слабкі місця більшості із світових країн у багатьох галузях суспільного життя (охорона здоров’я, освіта, промисловість тощо) з одного боку, та ставши каталізатором реформаційних процесів та позитивних зрушень – з іншого. Одним із прикладів готовності до світових епідемій може слугувати Канада – країна, яка вважається основоположницею та лідером серед світових розвинених держав у галузі формування здорового способу життя населення та збереження здоров’я нації.
Автором проаналізовано сучасний стан досліджень зарубіжними науковцями періодів розвитку стратегії Канади стосовно формування здорового способу життя населення. Закцентовано увагу на особливостях дій канадського уряду у період пандемії COVID-19 та на ефективності прийнятих Канадою заходів у протидії коронавірусній інфекції.
У статті визначено та схарактеризовано основні історичні етапи становлення феномену формування здорового способу життя населення (ФЗСЖ) в Канаді у глобальному контексті. Автором досліджено, як національний та світовий розвиток, масштабні економічні кризи та інші світові потрясіння окреслили сутність концепту формування здорового способу життя та збереження здоров’я нації як одного із пріоритетних напрямів і ціннісних орієнтацій держави. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок щодо застосування прогресивного досвіду Канади у формуванні здорового способу життя населення в українських реаліях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Зоряна Мохоньок, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Миру, 24, 40007, м. Суми, Україна

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Література

• Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України : Указ Президента України від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (дата звернення 25.03.2020).

• Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя : Указ Президента України від 15 березня 2002 р. № 258 / 2002. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002 (дата звернення 25.03.2020).

• Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1 (дата звернення 27.10.2020).

• Evans, R. G., Barber, M. L., Marmor, T. R. Why are some people healthy and others not?

• The determinants of health of population (social institutions and social change).

• New York: Aldine de Guyter, 1994, doi.org/10.1111/j.1748-0361.1996.tb00799.x

• Federal, Provincial and Territorial Advisory Committee on Population Health. 1999.

• Toward a healthy future: second report on the health of Canadians. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services of Canada. The Future of the Public’s Health in the 21st Century. URL: https:// www.nap.edu/openbook.php/ (дата звернення 20.01.2020)

• Frank, J. W. Why “population health”? Canadian Journal of Public Health, 1995, №86, p.162 – 164.

• Hancock, T., Lalonde and Beyond: Looking Back at a New Perspective on the Health of Canadians, Health Promotion, 1986. №1. р. 93-100, doi.org/10.1093/heapro/1.1.93

• Kickbusch I. Health Promoting Environments – the next steps. Australian and New Zealand Journal of Public Health. URL: https://www.naspa.org/images/uploads/kcs/WHPL_Canon_HP_Kickbusch-1997-Australian_and_New_Zealand_Journal_of_Public_Health.pdf (дата звернення 11.05.2020).

• Kirk, M., Tomm-Bonde, L., Schreiber, R., Public health reform and health promotion in Canada. Sage Journal. 2014, doi.org/10.1177%2F1757975913512157.

• Labonté, R., Death of a program, birth of metaphor, Health Promotion in Canada, Toronto, W.B. Saunders, 1994.

• Labonte R., Population health and health promotion: What do they have to say to each other? Canadian Journal of Public Health, 1995. №86. р.165 – 168.

• Lalonde M., Nouvelle perspective de la sante des canadiens / A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Gouvernement du Canada / Government of Canada. 1974: . URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (дата звернення 03.02.2020)

• Langille, L.L, Crowell, S.J, Lyons, R.F, Six essential roles of health promotion research centres: the Atlantic Canada experience. Health Promot Int. 2009. №24(1). р. 78-87, doi: 10.1093/heapro/dap001.

• Shanghai Declaration on promoting health in the 2030. Agenda for Sustainable Development. URL: https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf?ua=1 (дата звернення 03.02.2020).

• Thomson, S., Figueras, J., Evetovits, T., Jowett, M., Economic crisis, health system and health in Europe: impact and implications for policy. Copenhagen: European Office of the World Health Organization. 2014. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/257579/Economic-crisis-health-systems-Europe-impact-implications-policy.pdf (дата звернення 13.04.2020)

• Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. The Lancet 2015, DOI:386(10007):1973-2028.

• World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. 1986. URL: http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986. (дата звернення 11.01.2019).

• 23rd IUHPE World Conference on Health Promotion – Waiora: Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All. URL: https://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe-conferences/1273-23rd-iuhpe-world-conference (дата звернення 25.04.2020).

References

• Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update. Government of Canada. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1 (eng).

• Evans, R. G., Barer, M. L., Marmor, T. R. (1994). Why are some people healthy and others not? The determinants of health of population (social institutions and social change). New York: Aldine de Guyter, doi.org/10.1111/j.1748-0361.1996.tb00799.x (eng).

• Federal, Provincial and Territorial Advisory Committee on Population Health (1999). Toward a healthy future: second report on the health of Canadians. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services of Canada. The Future of the Public’s Health in the 21st Century. Retrieved from http:// www.nap.edu/openbook.php/ (eng).

• Frank, J. (1995). Why “population health”? (pp. 162 – 164). Canadian Journal of Public Health (86) (eng).

• Hancock, T. (1986) Lalonde and Beyond: Looking Back at a New Perspective on the Health of Canadians, Health Promotion, 1(1): 93-100, doi.org/10.1093/heapro/1.1.93 (eng).

• Kickbusch I. (1997). Health Promoting Environments – the next steps. Australian and New Zealand Journal of Public Health. Retrieved from: https://www.naspa.org/images/uploads/kcs/WHPL_Canon_HP_Kickbusch-1997-Australian_and_New_Zealand_Journal_of_Public_Health.pdf (eng).

• Kirk, M., Tomm-Bonde, L., Schreiber, R., Public health reform and health promotion in Canada. Sage Journal. 2014, doi.org/10.1177%2F1757975913512157 (eng).

• Labonté, R. (1994). Death of a program, birth of metaphor, Health Promotion in Canada, Toronto, W.B. Saunders (eng).

• Labonte, R. (1995). Population health and health promotion: What do they have to say to each other? Canadian Journal of Public Health, #86, 165 – 168 (eng).

• Lalonde M. (1974). Nouvelle perspective de la sante des canadiens / A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Gouvernement du Canada / Government of Canada. Retrieved from http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (eng).

• Langille, L.L, Crowell, S.J, Lyons, R.F. (2009). Six essential roles of health promotion research centres: the Atlantic Canada experience. Health Promot Int. №24(1). р. 78-87, doi: 10.1093/heapro/dap001 (eng).

• Pro Kontseptsiiu rozvytku okhorony zdorovia naselennia Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 7 hrudnia 2000 r. # 1313/2000 [On the Concept of Health Care Development of the Population of Ukraine: Decree of the President of Ukraine of December 7, 2000] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (ukr).

• Pro nevidkladni dodatkovi zakhody shchodo zmitsnennia moralnosti u suspilstvi ta utverdzhennia zdorovoho sposobu zhyttia : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 bereznia 2002 r. # 258 / 2002 [On urgent additional measures to strengthen morality in society and promote a healthy lifestyle: Decree of the President of Ukraine of March 15, 2002 № 258/2002.] Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002 (ukr).

• Shanghai Declaration on promoting health in the 2030. Agenda for Sustainable Development. Retrieved from https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf?ua=1 (eng).

• Thomson, S., Figueras, J., Evetovits, T., Jowett, M., (2014.) Economic crisis, health system and health in Europe: impact and implications for policy. Copenhagen: European Office of the World Health Organization. Retrieved from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/257579/Economic-crisis-health-systems-Europe-impact-implications-policy.pdf (eng).

• Whitmee S, Haines A, Beyrer C, et al. (2019). Safeguarding human health in the Anthropocene epoc. Report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. The Lancet 2015;doi: 386(10007):1973-2028 (eng).

• World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. (1986). Retrieved from http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986 (eng).

• 23rd IUHPE World Conference on Health Promotion – Waiora (2019). Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All. Retrieved from: https://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe-conferences/1273-23rd-iuhpe-world-conference (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 2118

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
З. Мохоньок, «ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ КАНАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 15–29, Лис 2020.

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти