ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАД ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

  • Larysa Udovychenko Київський університет вімені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.28264

Ключові слова:

культурні цінності, літературні герої, літературна освіта, педагогічна антропологія

Анотація

Робота присвячена застосуванню засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури.

Курс зарубіжної літератури і вивчення образів-персонажів є природною цариною для застосування засад педагогічної антропології в середній школі, оскільки саме герої творів стають для читачів взірцями у формуванні особистісних рис та життєвої позиції, вони є тією призмою, через яку сприймаються і оцінюються життєві вартості та вибудовується власна картина світу. Антропологічний компонент гуманізує навчання, забезпечує антропологічно орієнтовану інтерпретацію його змісту та підвищує ефективність прикладних методик. У статті обґрунтовано потребу врахування особливостей учнівської психіки у виборі прийомів і форм вивчення образів-персонажів. Зроблено висновок про те, що антропологічний підхід посилює вплив образів-персонажів на розвиток духовного світу учнів-читачів, сприяє поширенню і дотриманню учнями культурних норм, цінностей і знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larysa Udovychenko, Київський університет вімені Бориса Грінченка

доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології

Посилання

Блонский П.П. Избранные педагогические прозведения. М: Изд-во АПН РСФСР, 1961. 696 с.

Зязюн І. Філософія педагогічної антропології. URL : http://lib.iitta.gov.ua/3244/1/%D0%B7%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD10.pdf (дата звернення: 30.06.2018).

Коджаспирова Г. М. Пeдагогичecкая aнтpoпoлoгия: Учебное пособие. М.: Гардарика, 2005. 112 с.

Рахлевская Л.К. Педагогическая антропология (человекознание) в системе непрерывного образования: история, теория, практика. Томск, 1997. 225 с.

References

Blonskij P.P. (1961). Izbrannye pedagogicheskie prozvedenija.[ Selected pedagogical studies] M: Izd-vo APN RSFSR (rus)

Zjazjun I. (2004). Filosofija pedaghoghichnoji antropologhiji.[ Philosophy of pedagogical anthropology] Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/3244/1/%D0%B7%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD10.pdf (ukr)

Kovaljova T.M. (2013). Antropologicheskij vzgljad na sovremennuju didaktiku: princip individualizacii i problemy sub"ektivnosti.

[ Anthropological view of modern didactics: the principle of individualization and the problem of subjectivity] Pedagogika. 5, 51–56 (rus)

Kodzhaspirova G.M. (2005). Pedagogicheckaja antpopologija: Uchebnoe posobie.[ Pedagogical Anthropology: A Tutorial] M.: Gardarika (rus)

Nestulya S.I., Nestulya O.O. (2016). Osnovy` liderstva. Naukovi koncepciyi (vid najdavnishy`x chasiv do seredy`ny` XX st.)

[ Fundamentals of Leadership. Scientific concepts (from ancient times to

the middle of XX century.)]: Navchal`ny`j posibny`k. Poltava: PUET (ukr)

Ony`shhenko V. D. (2014). Fundamental`ni pedagogichni teoriyi: Monografiya.[ Fundamental pedagogical theories: monograph] L`viv: Norma (ukr)

Rahlevskaja L.K. (1997) Pedagogicheskaja antropologija (chelovekoznanie) v sisteme nepreryvnogo obrazovanija: istorija, teorija, praktika.[ Pedagogical Anthropology (Human Knowledge) in the System of Continuing Education: History, Theory, Practice] Tomsk (rus)

Downloads


Переглядів анотації: 241

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
L. Udovychenko, «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАД ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», OD, с. 151–160, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти