ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ

Автор(и)

  • Halyna Kuchakovska Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.9581

Ключові слова:

інформаційне суспільство, колаборативне навчання, майбутні педагоги, навички ХХІ сторіччя, соціальні сервіси, цифрова компетентність

Анотація

В статті розкривається суть використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні студентів багатопрофільного університету; коротко описані можливості використання інструментів соціальних сервісів під час організації колаборативного заняття. Предметом дослідження виступають інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання студентів багатопрофільного університету. Об’єктом дослідження є процес навчання студентів багатопрофільного університету. При роботі над статтею використані наступні методи: аналіз науково-педагогічної і методичної літератури щодо проблематики статті; порівняння, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду щодо покращення процесу навчання у системі професійної підготовки. За результатами дослідження встановлено, що впровадження в навчальний процес нових методів та прийомів, в особливості колаборативного навчання з використанням інструментів соціальних сервісів, підвищить мотивацію до навчання у студентів, стимулюватиме самостійність та відповідальність у умовах вирішення певних завдань в групі, розвиватиме навички роботи в команді, відповідальність, прогностичність мислення та творчий підхід до вирішення завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Halyna Kuchakovska, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

Посилання

Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 11.06.2018).

New Skills Agenda for Europe. URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (дата звернення: 11.06.2018).

Бублик В. В. Розвиток колаборативних навчальних середовищ / В. В. Бублик, Н. Ю. Дроздович // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2012. - Т. 138. - С. 76-79. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2012_138_16 (дата звернення: 11.06.2018).

Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі / С. Кожушко // Молодь і ринок. - 2014. - № 5. - С. 65-71. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16 (дата звернення: 11.06.2018).

Пінчук О.П. Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльності. URL: conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Pinchuk%20OP_89_1487941896_file.doc (дата звернення: 11.06.2018).

Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu. URL: https://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html?spref=fb&m=1 (дата звернення: 11.06.2018).

Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf (eng)

New Skills Agenda for Europe. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (eng)

Bublyk V. V, Drozdovych, N. Ju. (2012) Rozvytok kolaboratyvnykh navchaljnykh [Development of collaborative learning environments]. Scientific notes of NaUKMA. Computer Science, 198, 76-79. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2012_138_16 (ukr)

Kozhushko, S., Strateghiji kolaboratyvnogho navchannja u vyshhomu navchaljnomu zakladi [Strategies for collaborative study at a higher educational institution]. Youth and the market, 5, 65-71. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_16 (ukr)

Pinchuk, O.P., Servisy elektronnykh socialjnykh merezh jak zasoby spiljnoji navchaljnoji dijaljnosti [Services of electronic social networks as a means of joint educational activities]. Retrieved from conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Pinchuk%20OP_89_1487941896_file.doc (ukr)

On Approval of the State Standard of Primary Education: Resolution of February 21, 2018, No. 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti (application date 11.06 .2018)

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) Retrieved from https://dystosvita.blogspot.com/2018/04/digcompedu.html?spref=fb&m=1 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 243

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
H. Kuchakovska, «ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ», OD, с. 234–245, Вер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті