ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ

Автор(и)

  • Tatiana Filimonova Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1695

Ключові слова:

діти старшого дошкільного віку, майбутній вихователь, модель, патріотичне виховання

Анотація

У статті висвітлено основні положення моделі формування готовності майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Представлено визначення поняття «модель» у науково-педагогічній літературі. Зазначено, що застосування структурно-функціонального моделювання дає змогу гармонізувати формально-логічний та змістовний підхід під час педагогічного дослідження та аналізу його результатів. Охарактеризовано складові модулі розробленої моделі: мета, принципи, функції, педагогічні умови, етапи підготовки, компоненти та критерії, рівні та результати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебногопроцесса в высшей школе. Москва : Высшая школа, 1976. 200 с.

Вартофской М. Модели. Репрезентация и научное понимание. Москва : Прогресс, 1998, 506 с.

Габдреев Р. В. Моделирование в познавательной деятельности студентов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1983, 111 с.

Штофф В. А. Моделирование и философия. Москва : Наука, 1966, 301 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник. Київ : Либідь, 2003, 267 с.

References

Arkhangelskiy, S. I. (1976). Lektsii po nauchnoy organizatsii uchebnogoprotsessa v vysshey shkole [Lectures on the scientific organization of the educational process in higher education]. Moscow: Higher School (rus)

Gabdreev, R. V. (1983). Modelirovaniye v poznavatel'noy deyatel'nosti studentov [Modeling in cognitive activity of students]. Kazan: Publishing house of Kazan. University (rus)

Shtoff, V. A. (1966). Modelirovaniye i filosofiya [Modeling and Philosophy]. Moscow: Nauka (rus)

Vartofskaya, M. (1998). Modeli. Reprezentatsiya i nauchnoye ponimaniye [Models. Representation and scientific understanding.]. Moscow: Progress (rus)

Yagupov, V. V. (2003). Pedahohika: navchalʹnyy posibnyk [Pedagogy: a manual]. Kyiv: Lybid (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 382

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
T. Filimonova, «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ», OD, с. 222–233, Вер 2018.

Номер

Розділ

Дошкільна та початкова освіта