Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії

Автор(и)

  • Ольга Леонідівна Чудіна Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Ключові слова:

географічне наукове поняття, засвоєння поняття, повнота засвоєння поняття, коефіцієнт засвоєння змісту, об’єму, взаємозв’язків поняття, рівень сформованості поняття

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі їх оволодіння студентами-географами. Автором уточнені основні коефіцієнти повноти засвоєння окремих логічних складових понять та на основі комплексної оцінки останніх розроблені рівні сформованості географічних понять за вимогами Болонського процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Леонідівна Чудіна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

асистент кафедри фізичної і економічної географії

Посилання

Атанов Г. О. Знання як засіб навчання / Атанов Г. О. – К. : Кондор, 2008. – 236 с.

Волкова Н. П. Педагогіка / Волкова Н. П. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника : Избранные психологические труды / Менчинская Н. А. – М. : Педагогика, 1989. – 224 с.

Количественные методы в дидактике [Подласый И. П., Распопов И. В., Рейнгард И. А., Рюмшин Г. М.] – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 76 с.

Усова А. В. Условия успешного формирования у учащихся научных понятий / А. В. Усова // Наука и школа. – М. : МПГУ, 2006. – № 4. – C. 57-59. – Режим доступу до журн.: http://nauka-i-shkola.ru/2006-4.html

Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / Усова А. В. – М. : Педагогика, 1986. – 176 с.

Фіцула М. М. Педагогіка / Фіцула М. М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 232 с.

Чуйко Г. П. Болонський процес – українською / Г. П. Чуйко, Н. Г. Чуйко. – Херсон : вид-во ХНТУ, 2004. – 23 с.

Downloads


Переглядів анотації: 206

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. Л. Чудіна, «Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії», OD, вип. 1 (3), с. 35–45, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)