ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.11524

Анотація

У статті розглянуто педагогічні умови формування основних структурних компонентів правової компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Досліджено методичну систему формування у майбутніх учителів правових знань, умінь і розвиток їхніх професійних, особистісних якостей та здібностей, необхідних для успішного здійснення професійно-правової діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Розвиток громадянського суспільства в Україні /Укл. за участі Л. Шарм,І.Підлуської, Л.Кудінової, Г.Усатенко, Г.Соловій. – К.: «Фонд Європа ХХІ», 2002. – 59с.

Андрусишин Б. І. Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі / Б. І. Андрусишин //Юридичні читання молодих вчених: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.конф.23-24 квітня 2004року. – К., 2004. – С. 3-13.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід в освіті:Загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. –№5 (13). – Режим доступу:http://www.ime.edu-ua.net/em.html

Кічук Я.В. Правова компетентність майбутнього фахівця – пріоритетне завдання громадянської освіти у вищій школі / Я.В.Кічук // Вісник Львів. ун-ту. -2008. – Вип.23. Серія: Педагогіка. – С.141-147.

Клочкова Д.М. Взаємозв’язок формування правової компетенції майбутнього вчителя з правовим вихованням особистості / Д.М.Клочкова, Н.М.Чернуха // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2011. – №12 (223). – С.168-174.

Іваній О.М. Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету: автореф. дис. на здобуття канд.пед. наук: спец. 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Іваній. –Харків, 2012. – 20 с.

Downloads


Переглядів анотації: 464

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
«ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ», OD, вип. 2(14), с. 115–124, Чер 2016.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті