ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ

Анотація

Сформульовані теоретичні і методичні основи формування предметної компетентності в процесі вивчення анатомії і фізіології як основи для здоров'язбережувальної діяльності, вживання з здоров'язбережувальних технологій майбутніми вчителями початкових класів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берулава Г. А. Инновационная сетевая парадигма обучения и воспитания студентов в условиях современного информационного пространства // Вестник Университета Российской академии образования. – 2010. – № 3. – С. 10 –20.

Єфімова В. М. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності : теорія та методика : [монографія]. – Сімферополь : Сонат, 2011. – 442 с.

Кремень В. Сучасний навчальний процес як синергетична система // Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огневюка, Світлани Сисоєвої. – К.: ТОВ Видавниче підприємство „Едельвейс”, 2013. – С. 21-46.

Мондич О. В. Особливості підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності у сучасних умовах // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 2014. – Випуск № 79. – С. 102-106.

Осипова С. И. Фундаментальное образование для «цифрового поколения» / С. И. Осипова, Ю. А. Терещенко, Л. В. Климович // Современные проблемы науки и образования . 2012. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fundamentalnoe-obrazovanie-dlya-tsifrovogo-pokoleniya (дата обращения: 07.12.2015).

Хайрутдинова Р. Р. Современные проблемы профессиональной подготовки учителя начальных классов в вузе и пути их решения / Хайрутдинова Резеда Рафаилевна // Теория и практика общественного развития . 2013. №11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-professionalnoy-podgotovki-uchitelya-nachalnyh-klassov-v-vuze-i-puti-ih-resheniya (дата обращения: 22.01.2016).

Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с. (Серия "Учебное пособие").

Опубліковано

2016-06-14 — Оновлено 2020-12-22

Як цитувати

[1]
«ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ», OD, вип. 2(14), с. 125–136, Груд 2020.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті